Postup : 2014/2845(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0141/2014

Předložené texty :

B8-0141/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0029

NÁVRH USNESENÍ
PDF 228kWORD 60k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a úloze EU (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–       s ohledem na Chartu OSN,

–       s ohledem na prozatímní dohodu o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy ze dne 18. září 1995,

–       s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 12. července 2014,

–       s ohledem dohody z Osla („Vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy“) ze dne 13. září 1993,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že nejnovější konflikt v Gaze působí ztráty na životech a nepřijatelné utrpení civilního obyvatelstva na obou stranách konfliktu;

B.     vzhledem k tomu, že probíhající sběr předběžných údajů, který provádí Protection Cluster na základě různých zdrojů, potvrdil, že během padesát dnů trvající války bylo zabito více než 500 palestinských dětí a že rostoucí počet obětí mezi Palestinci dosáhl nejméně čísla 2 131, včetně 379 osob, které dosud nebyly identifikovány nebo u nichž dosud nebyl zjištěn jejich status; vzhledem k tomu, že mezi prvotně ověřenými případy bylo zřejmě 1 473 civilistů, včetně 501 dětí a 257 žen, a 279 členů ozbrojených skupin (UNRWA);

C.     vzhledem k tomu, že během padesátidenní války zemřelo 64 izraelských vojáků a tři izraelští civilisté;

D.     vzhledem k tomu, že EU obě strany vyzvala, aby přijaly opatření, jež povedou ke smysluplným jednáním, zdržely se kroků, které oslabují důvěryhodnost procesu, a předcházely dalšímu rozdmýchávání konfliktu;

E.     vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně potvrdil svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy Státu Izrael a s ním sousedícího nezávislého demokratického a životaschopného Státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, a vyzval k pokračování přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami;

F.     vzhledem k tomu, že pro Západní břeh Jordánu včetně východního Jeruzaléma a pro pásmo Gazy lze plně uplatnit mezinárodní lidská práva a humanitární právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy;

G.     vzhledem k tomu, že palestinský prezident Mahmúd Abbás požádal OSN, aby přiznalo Palestině kvůli zhoršující se situaci v Gaze „mezinárodní ochranu“;

H.     vzhledem k tomu, že v Gaze byly srovnány se zemí celé čtvrti i klíčová infrastruktura, včetně elektrárny v Gaze, která zůstává nefunkční, takže po 18 hodin denně je přerušena dodávka elektrické energie; vzhledem k tomu, že na 450 000 lidí nemá z důvodu poruchy či slabého tlaku nadále přístup k vodě z městského zdroje;

I.      vzhledem k tomu, že podle předběžných odhadů (UNRWA) se očekává, že oprava a rekonstrukce přístřeší domovů palestinských uprchlíků bude stát 526 milionů USD;

J.      vzhledem k tomu, že 29 školních budov UNRWA dále slouží jako shromaždiště pro více než 63 000 vysídlených osob;

1.      vyjadřuje hlubokou soustrast všem obětem bojů a jejich rodinám; žádá přijetí odpovědnosti a postavení pachatelů trestných činů před soud;

2.      naléhavě vyzývá EU, aby se účinně zapojila do neodkladné mise humanitární pomoci a do obnovy veřejných zařízení i soukromých obydlí v Gaze; vyzývá EU, aby se stala plnohodnotným účastníkem mezinárodní dárcovské konference, která se uskuteční dne 12. října v Káhiře;

3.      zdůrazňuje, že Izrael, jenž je okupující silou a vázán čtvrtou Ženevskou úmluvou, je jedinou a hlavní stranou odpovědnou za zachování minimálních podmínek pro život obyvatel v Gaze;

4.      naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby otevřely hraniční přechod Rafáh a usnadnily tak přístup do pásma Gazy pro humanitární účely a umožnily tranzit palestinských civilních obyvatel;

5.      znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; znovu vyzývá k nastolení trvalého příměří a obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami;

6.      naléhavě žádá EU a její členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu, a to i v rámci kvartetu, ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; podporuje vysokou představitelku v jejím úsilí o vytvoření důvěryhodné perspektivy pro obnovu mírového procesu;

7.      vyzývá hlavní regionální aktéry, zejména Egypt a Jordánsko, aby pokračovaly ve svém úsilí o uklidnění situace; znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat situaci v roce 1967, kde hlavním městem obou států bude Jeruzalém a kde budou Stát Izrael a nezávislý, demokratický, sousední a životaschopný Stát Palestina existovat bok po boku v míru a bezpečí; připomíná, že osady jsou podle mezinárodního práva nelegální a představují překážku míru;

8.      znovu opakuje svoji výzvu ke zrušení blokády pásma Gazy, aby mohla začít rekonstrukce a hospodářská obnova Gazy, a to po zavedení účinného kontrolního mechanismu, který by zamezil pašování zbraní do Gazy, jakožto uznání legitimní bezpečnostní potřeby Izraele;

9.      vybízí k vnitropalestinskému usmíření mezi hnutím Hamás a orgány palestinské samosprávy v zájmu spolupráce na rekonstrukci Gazy a nalezení dlouhodobého politického řešení;

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě, parlamentu a vládě Egypta a parlamentu a vládě Jordánska.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí