Διαδικασία : 2014/2845(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0141/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0141/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0029

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 152kWORD 66k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και το ρόλο της ΕΕ (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και το ρόλο της ΕΕ (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

- έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

- έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

- έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 12ης Ιουλίου 2014,

- έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο («Δήλωση αρχών για ένα προσωρινό καθεστώς αυτοδιοίκησης») της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη διένεξη στη Γάζα είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές και προξένησε ανείπωτη οδύνη στους πληθυσμούς και των δύο ενεχομένων πλευρών·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που συνεχίζει να συγκεντρώνει από διάφορες πηγές η Ομάδα Προστασίας, πάνω από 500 παιδιά της Παλαιστίνης έχασαν αποδεδειγμένα τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου των 50 ημερών και ότι ο συνολικός αριθμός θανάτων Παλαιστινίων ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.131, συμπεριλαμβανομένων 379 ατόμων που δεν κατέστη ακόμη δυνατό να ταυτοποιηθούν ή να εξακριβωθούν τα στοιχεία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχικά ελεγχθείσες περιπτώσεις προκύπτει ότι 1.473 αφορούν αμάχους, συμπεριλαμβανομένων 501 παιδιών και 257 γυναικών, και 279 μέλη ενόπλων ομάδων (UNRWA)·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 64 ισραηλινοί στρατιώτες και τρεις ισραηλινοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου των 50 ημερών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει απευθύνει έκκληση στις δύο πλευρές να προβούν σε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, να απέχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας και να προλαμβάνουν τη διέγερση των παθών·

Ε.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει εκφράσει την υποστήριξή του στη λύση των δυο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια, και έχει ζητήσει την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δυο πλευρών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, έχουν πλήρη εφαρμογή στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας της Γάζας·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να θέσουν την Παλαιστίνη υπό «διεθνή προστασία» εξαιτίας της επιδεινούμενης κατάστασης στη Γάζα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γάζα ισοπεδώθηκαν ολόκληρες γειτονιές και υποδομές ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γάζας (GPP) ο οποίος εξακολουθεί να μην λειτουργεί, με αποτέλεσμα να σημειώνονται διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος διάρκειας 18 ωρών την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 450.000 άτομα εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο δημοτικό νερό λόγω ζημιών ή χαμηλής πίεσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισκευή των καταφυγίων και η ανοικοδόμηση των κατοικιών των Παλαιστινίων προσφύγων αναμένεται να κοστίσουν 526 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις (UNRWA)·

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι 29 σχολικά κτίρια της UNRWA συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως κέντρα διαμονής άνω των 63.000 εκτοπισθέντων·

1. εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλα τα θύματα των συγκρούσεων και στις οικογένειές τους· ζητεί να υπάρξει λογοδοσία και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι φέροντες την ευθύνη των εγκλημάτων·

2.  καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ να συμμετάσχει ουσιαστικά στην προσπάθεια παροχής επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και στην ανοικοδόμηση των δημόσιων εγκαταστάσεων και των ιδιωτικών κατοικιών στη Γάζα· καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει πλήρως στη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών που θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου στο Κάιρο·

3. υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ, ως η κατοχική δύναμη και σύμφωνα με την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, είναι ο μοναδικός και κύριος υπεύθυνος για τη διατήρηση των ελάχιστων συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Γάζας·

4.  παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να ανοίξουν το σημείο διέλευσης της Ράφα ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτρέψουν την διέλευση παλαιστινίων πολιτών·

5.  τονίζει εκ νέου ότι τα ειρηνικά και μη βίαια μέσα αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· ζητεί και πάλι την μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δυο μερών·

6.  καλεί εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν έναν ενεργότερο πολιτικό ρόλο, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της Τετραμερούς Διάσκεψης, με σκοπό την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· στηρίζει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας στις προσπάθειές της για τη δημιουργία αξιόπιστων προοπτικών επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας·

7.  ενθαρρύνει τους κύριους περιφερειακούς παράγοντες, κυρίως δε την Αίγυπτο και την Ιορδανία, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εξομάλυνση της κατάστασης· επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας· επαναλαμβάνει ότι οι οικισμοί είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν εμπόδιο για την ειρήνη·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άρση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να αρχίσει η ανοικοδόμηση και οικονομική ανάκαμψη της Γάζας, πράγμα που συνδέεται με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου που θα προλαμβάνει το λαθρεμπόριο όπλων στη Γάζα σε αναγνώριση της δικαιολογημένης ανάγκης του Ισραήλ για ασφάλεια

9.  ενθαρρύνει την ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση μεταξύ της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αρχής ώστε να συνεργαστούν για την ανοικοδόμηση της Γάζας και για την εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής λύσης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Αιγύπτου, και στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ιορδανίας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου