Procedūra : 2014/2845(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0141/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0141/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0029

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 148kWORD 60k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES lomu (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES lomu (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–       ņemot vērā 1995. gada 18. septembra Pagaidu vienošanos par Rietumkrastu un Gazas joslu,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes 2014. gada 12. jūlija paziņojumu,

–       ņemot vērā 1993. gada 13. septembra Oslo vienošanās (Deklarāciju par pagaidu pašpārvaldes kārtības principiem),

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā pēdējā konflikta rezultātā Gazā ir zaudētas dzīvības un abu iesaistīto pušu civiliedzīvotājiem ir radītas nepieņemamas ciešanas;

B.     tā kā saskaņā ar aktuālajiem provizoriskajiem datiem, ko Aizsardzības kopa (Protection Cluster) ir apkopojusi no dažādiem avotiem, ir apstiprināts, ka vairāk nekā 500 palestīniešu bērnu ir nogalināti 50 dienu karā un kopējais bojā gājušo palestīniešu skaits ir vismaz 2131, tostarp 379 personas, kuras vēl nav identificētas vai kuru statuss noteikts; tā kā sākotnēji pārbaudītos gadījumos 1473 nogalinātie ir uzskatāmi par civiliedzīvotājiem, tostarp 501 bērns un 257 sievietes, un 279 ir bruņoto grupu locekļi (ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA));

C.     tā kā 64 Izraēlas karavīri un trīs Izraēlas civiliedzīvotāji ir miruši 50 dienu karā;

D.     tā kā ES ir aicinājusi puses veikt pasākumus, kas veicina jēgpilnas sarunas, atturēties no darbībām, kuras apdraud procesa ticamību, un novērst naida kurināšanu;

E.     tā kā Parlaments vairākkārt ir paudis atbalstu divu valstu risinājumam, ar kuru saskaņā Izraēlas Valsts mierā un drošībā pastāvētu līdzās neatkarīgai, demokrātiskai, blakus esošai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij, un prasījis atjaunot tiešas miera sarunas starp pusēm;

F.     tā kā starptautiskās cilvēktiesības un humanitārās tiesības, arī Ceturtā Ženēvas konvencija, pilnībā attiecas uz Rietumkrastu, tostarp Austrumjeruzalemi un Gazas joslu;

G.     tā kā palestīniešu prezidents Mahmoud Abbas ir lūdzis Apvienoto Nāciju Organizāciju sniegt Palestīnai „starptautisku aizsardzību”, jo stāvoklis Gazā pasliktinās;

H.     tā kā Gazā ir sagrauti veseli dzīvojamie rajoni un dzīvei nepieciešamā infrastruktūra, tostarp Gazas elektrostacija, kas joprojām nespēj darboties un tāpēc elektroenerģija netiek piegādāta 18 stundas diennaktī; tā kā apmēram 450 000 cilvēku joprojām nav pieejams ūdens no komunālā ūdensvada tā bojājuma vai zema spiediena dēļ;

I.      tā kā saskaņā ar provizoriskām aplēsēm (UNRWA) ir paredzams, ka mājokļu remonti un palestīniešu bēgļu māju rekonstrukcija izmaksās USD 526 miljonus;

J.      tā kā 29 UNRWA skolu ēkas joprojām tiek izmantotas par kolektīvajiem centriem, kur izmitināti vairāk nekā 63 000 pārvietoto personu,

1.      izsaka līdzjūtību visiem karadarbības upuriem un viņu ģimenēm; prasa noteikt atbildību un tiesāt personas, kas atbildīgas par noziegumiem;

2.      mudina Eiropas Savienību efektīvi piedalīties steidzamajā humanitārās palīdzības darbā un sabiedrisko objektu un privātmāju rekonstrukcijā Gazā; aicina ES pilnībā piedalīties Starptautiskajā līdzekļu devēju konferencē 12. oktobrī Kairā;

3.      uzsver, ka Izraēla kā okupācijas vara un saskaņā ar Ceturto Ženēvas Konvenciju ir vienīgā un galvenā puse, kas atbildīga par minimālo dzīves apstākļu nodrošināšanu Gazas iedzīvotājiem;

4.      mudina Ēģiptes varas iestādes atvērt Rafas robežpārejas punktu, lai atvieglotu humānās palīdzības piegādi Gazai un dotu palestīniešu civiliedzīvotājiem iespēju šķērsot robežu;

5.      vēlreiz uzsver, ka miermīlīgi un nevardarbīgi līdzekļi ir vienīgais veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atkārtoti pieprasa ievērot ilgstošu pamieru un atjaunot tiešas abu pušu miera sarunas;

6.      mudina ES un dalībvalstis vēlreiz uzņemties aktīvāku politisko lomu, arī Tuvo Austrumu Kvartetā, centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atbalsta augstās pārstāves centienus izveidot ticamu perspektīvu miera procesa atsākšanai;

7.      mudina ietekmīgākās šā reģiona valstis, īpaši Ēģipti un Jordāniju, turpināt centienus stāvokļa normalizēšanai; atkārtoti pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā ir 1967. gada robežas, ar kuru saskaņā Jeruzaleme ir abu valstu galvaspilsēta un līdzās mierā un drošībā pastāv Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, blakus esoša un dzīvotspējīga Palestīnas Valsts; atkārtoti apliecina, ka apmetnes ir nelikumīgas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un ir šķērslis ceļā uz mieru;

8.      atkārtoti aicina atcelt Gazas joslas blokādi, lai sāktu Gazas rekonstrukciju un tās ekonomikas atveseļošanu, kas saistīta ar efektīvu kontroles mehānismu, kurš ļautu novērst ieroču kontrabandu uz Gazu, tādējādi atzīstot Izraēlas likumīgās drošības vajadzības;

9.      mudina panākt palestīniešu savstarpēju izlīgumu starp Hamas un Palestīniešu pašpārvaldi, lai kopīgi strādātu Gazas atjaunošanā un rastu ilgtermiņa politisko risinājumu;

10.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei, Ēģiptes parlamentam un valdībai un Jordānijas parlamentam un valdībai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika