Procedură : 2014/2845(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0141/2014

Texte depuse :

B8-0141/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0029

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 128kWORD 61k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor în timp de război din 1949,

–       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–       având în vedere acordul interimar din 18 septembrie 1995 privind Cisiordania și Fâșia Gaza,

–       având în vedere declarația Consiliului de Securitate al ONU din 12 iulie 2014,

–       având în vedere acordurile de la Oslo („Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât ultimul conflict din Gaza a cauzat pierderi de vieți omenești și o suferință inacceptabilă în rândul populației civile, pentru ambele părți implicate;

B.     întrucât, potrivit datelor preliminare în curs colectate din diferite surse de Grupul de protecție (Protection cluster), a fost confirmată uciderea a peste 500 de copii palestinieni în cursul războiului de 50 de zile, numărul total al pierderilor de vieți omenești din rândul palestinienilor ridicându-se la cel puțin 2 131 de persoane, printre care 379 de cetățeni neidentificați încă sau al căror statut nu a fost stabilit; întrucât, conform cazurilor confirmate inițial, se estimează că 1 473 sunt civili, printre care 501 copii și 257 de femei, iar 279 sunt membri ai grupărilor armate (UNRWA);

C.     întrucât 64 de soldați israelieni și trei civili israelieni și-au pierdut viața în cursul războiului de 50 de zile;

D.     întrucât UE a invitat părțile să întreprindă acțiuni care să conducă la negocieri semnificative, să se abțină de la acțiuni care subminează credibilitatea procesului și să împiedice instigările;

E.     întrucât Parlamentul și-a exprimat în mod repetat sprijinul pentru o soluție bazată pe două state, cu Statul Israelului și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind în pace și securitate și a solicitat reluarea tratativelor de pace directe între părți;

F.     întrucât legislația internațională în domeniul drepturilor omului și în domeniul umanitar, inclusiv cea de-a patra Convenție de la Geneva, este pe deplin aplicabilă Cisiordaniei, inclusiv Ierusalimului de Est și Fâșiei Gaza;

G.     întrucât Președintele Palestinei, Mahmud Abbas, a solicitat Națiunilor Unite să pună Palestina sub protecție internațională din cauza înrăutățirii situației din Gaza;

H.     întrucât, în Gaza, au fost complet distruse cartiere întregi și infrastructuri vitale, printre care centrala electrică din Gaza, care este inoperabilă, ceea ce generează întreruperi de curent de 18 ore pe zi; întrucât aproximativ 450 000 de persoane încă nu pot avea acces la sistemul municipal de aprovizionare cu apă, din cauza pagubelor sau a presiunii reduse;

I.      întrucât, potrivit estimărilor preliminare (UNRWA), reparația adăposturilor și reconstrucția locuințelor pentru refugiații palestinieni s-ar ridica la 526 de milioane USD;

J.      întrucât 29 de clădiri școlare ale UNRWA servesc în continuare drept centre colective pentru 63 000 de persoane strămutate,

1.      transmite condoleanțe tuturor victimelor conflictului și familiilor acestora; solicită asumarea răspunderii și aducerea în fața justiției a persoanelor responsabile pentru crime;

2.      îndeamnă UE să participe în mod eficient la eforturile de ajutor umanitar și la reconstrucția infrastructurilor publice și a locuințelor private din Gaza; invită UE să participe pe deplin la Conferința internațională a donatorilor, organizată la 12 octombrie, la Cairo;

3.      subliniază că Israel, în calitate de putere de ocupație și în temeiul celei de-a patra Convenții de la Geneva, este singura și principala parte responsabilă pentru asigurarea condițiilor minime de trai pentru locuitorii din Gaza;

4.      îndeamnă autoritățile egiptene să deschidă punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a facilita accesul organizațiilor umanitare în Fâșia Gaza și a permite tranzitul civililor palestinieni;

5.      subliniază încă o dată că soluțiile pașnice și lipsite de violență reprezintă singura modalitate de a ajunge la o pace israeliano-palestiniană echitabilă și durabilă; solicită din nou o încetare de durată a focului și reluarea tratativelor de pace directe dintre cele două părți;

6.      îndeamnă din nou UE și statele sale membre să joace un rol politic mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni; sprijină Înaltul Reprezentant în eforturile sale de a crea o perspectivă credibilă pentru relansarea procesului de pace;

7.      încurajează actorii-cheie din regiune, în special Egiptul și Iordanul, să depună în continuare eforturi pentru calmarea situației; își reafirmă sprijinul ferm în favoarea unei soluții bazate pe conviețuirea în pace și securitate a două state, ambele cu capitala la Ierusalim, și anume Statul Israel și un stat al Palestinei independent, democratic, limitrof și viabil, pe baza frontierelor din 1967; reafirmă faptul că acțiunile de colonizare sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol în calea păcii;

8.      își reiterează solicitarea privind ridicarea blocadei din Fâșia Gaza (pentru a permite reconstrucția și redresarea economică a acesteia din urmă), însoțită de un mecanism eficace de control capabil să împiedice traficul de arme în Gaza, recunoscând nevoile legitime ale Israelului în materie de securitate;

9.      încurajează o reconciliere intra-palestiniană între Hamas și Autoritatea Palestiniană, pentru ca acestea să colaboreze în vederea reconstrucției Fâșiei Gaza și să identifice o soluție politică pe termen lung;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian, Guvernului și Parlamentului Egiptului și Guvernului și Parlamentului Iordanului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate