Procedură : 2014/2860(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0149/2014

Texte depuse :

B8-0149/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2014 - 7.7
CRE 23/10/2014 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0045

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 120kWORD 53k
30.9.2014
PE537.051v01-00
 
B8-0149/2014

depusă în conformitate cu articolul 101 alineatul (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de punere în aplicare a Acordului european încheiat de „European Barge Union” (Uniunea europeană a navigației interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a marinarilor fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare (COM(2014)0452 – 2014/2860(RSP))


Marita Ulvskog în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Rezoluția Parlamentului European referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de punere în aplicare a Acordului european încheiat de „European Barge Union” (Uniunea europeană a navigației interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a marinarilor fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare (COM(2014)04522014/2860(RSP))  
B8-0149/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Consiliului de punere în aplicare a Acordului european încheiat de „European Barge Union” (Uniunea europeană a navigației interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a marinarilor fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare (COM(2014)0452),

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 155 alineatul (2),

–  având în vedere acordul încheiat de „European Barge Union” (Uniunea europeană a navigației interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a marinarilor fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare,

–  având în vedere faptul că acordul a cuprins o cerere comună prin care Comisia este invitată să pună în aplicare acordul printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei, în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din TFUE,

–  având în vedere articolul 101 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolul 155 alineatul (1) din TFUE le oferă partenerilor sociali la nivelul Uniunii posibilitatea, dacă doresc, să se angajeze într-un dialog care poate conduce la raporturi contractuale, inclusiv acorduri;

B.  întrucât articolul 155 alineatul (2) din TFUE prevede posibilitatea ca acordurile încheiate la nivelul Uniunii să poată fi puse în aplicare, la cererea comună a părților semnatare, printr-o decizie a Consiliului, la propunerea Comisiei,

1.  salută faptul că, deși articolul 155 alineatul (2) din TFUE nu prevede consultarea Parlamentului European în materie de solicitări adresate Comisiei de către partenerii sociali, Comisia a prezentat Parlamentului propunerea sa și l-a invitat să comunice opinia sa Comisiei și Consiliului;

2.  salută faptul că atât acordul, așa cum a fost încheiat între partenerii sociali, cât și propunerea Comisiei prevăd numai cerințe minime, permițând statelor membre și/sau partenerilor sociali să adopte măsuri mai favorabile lucrătorilor din domeniu;

3.  recomandă adoptarea propunerii Comisiei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și partenerilor sociali.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate