Postupak : 2014/2921(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0211/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0211/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0052

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 128kWORD 66k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.115v01-00
 
B8-0211/2014

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP))


Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP))  
B8-0211/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sporazume iz Londona i Züricha o ustrojstvu Cipra;

–  uzimajući u obzir ciparski Ustav, ratificiran 16. kolovoza 1960.,

–  uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju iz 2003., posebno njegov protokol o Cipru;

–  uzimajući u obzir Rezoluciju 186 (1964) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i mandat mirovnih snaga UN-a na Cipru (UNFICYP),

–  uzimajući u obzir Rezolucije 541 (1983) i 550 (1984) Vijeća sigurnosti UN-a te njegove naknadne rezolucije o Cipru,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravu mora,

–  uzimajući u obzir napomene glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 23. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 24. listopada 2014.;

–  uzimajući u obzir svoja prethodna izvješća o napretku i rezolucije o Turskoj, uključujući rezoluciju od 12. ožujka 2014. o izvješću o napretku Turske za 2013.(1),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu vođa ciparskih Grka i ciparskih Turaka, Nikosa Anastasiadesa i Dervişa Eroğlua, iz veljače 2014.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 12. prosinca 2002. o otvaranju pregovora s Turskom o članstvu u EU-u,

–  uzimajući u obzir članak 49. Ugovora o Europskoj uniji i načela utvrđena u njegovu članku 6. stavku 1.,

–  uzimajući u obzir izjavu Europske zajednice i njezinih država članica od 21. rujna 2005.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 16. listopada 2013. naslovljenu „Strategija proširenja i glavni izazovi za 2013. – 2014.” (COM(2013)0700),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Cipar podijeljen od 1974. kada je Turska zauzela sjeverni dio nakon vojnog udara na tom mediteranskom otoku koji je poduprla grčka vlada; budući da je otok od tada razdijeljen tako da na sjevernoj trećini njegove površine žive ciparski Turci i doseljenici iz kopnenog dijela Turske, a u drugom dijelu ciparski Grci;

B.  budući da mirovne snage pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda nadziru tampon zonu (poznatu pod nazivom „zelena linija”) između dviju strana; budući da su Turci u sjevernom dijelu 1983. proglasili takozvanu „Tursku Republiku Sjeverni Cipar”; budući da status Sjevernog Cipra kao zasebnog entiteta priznaje samo Turska, koja i dalje drži oko 30 000 vojnika na sjeveru otoka;

C.  budući da su tijekom posljednjih pet desetljeća poduzeti brojni diplomatski napori usmjereni na pronalaženje mirnog političkog rješenja situacije na Cipru; budući da je budućnost Cipra i dalje jedan od glavnih čimbenika u turskim težnjama za članstvom u Europskoj uniji;

D.  budući da je Turska, premda je kandidatkinja za pristupanje EU-u, jedina država članica Ujedinjenih naroda koja ne priznaje Republiku Cipar i nije potpisnica Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS), koju je Cipar potpisao i ratificirao;

E.  budući da su Konvencijom o pravu mora utvrđeni sveobuhvatan pravni okvir kojim se uspostavlja sustav pravnog poretka te propisi o svim vrstama korištenja oceanima i njihovim resursima;

F.  budući da je Konvencija otvorena za potpisivanje 10. prosinca 1982. i da je rezultat više od 14 godina rada u kojem je sudjelovalo više od 150 država iz svih regija svijeta, svih pravnih i političkih sustava i sa svih razina društveno-gospodarskog razvoja; budući da je Konvencija stupila na snagu u skladu sa svojim člankom 308. 16. studenog 1994.;

G.  budući da se pravnom stečevinom Europske unije zahtijeva članstvo u Konvenciji; budući da je Europski parlament prilikom usvajanja godišnjeg izvješća Komisije o napretku u pregovorima o pristupanju između EU-a i Turske više puta pozvao Tursku da potpiše UNCLOS;

H.  budući da se Cipar i Turska već dugo spore oko granica svojih isključivih gospodarskih pojasa, što je navodno potaknuto istraživanjem nafte i plina u tom području;

I.  budući da se Turska protivi ciparskim bušotinama u vodama na koje je Cipar ostvario pravo u skladu s međunarodnim pomorskim pravom, usprkos jamstvu da će od resursa imati jednake koristi svi Ciprani;

J.  budući da je 20. listopada 2014. turski istraživački brod Barbaros ušao u isključivi gospodarski pojas Cipra; budući da se dva pomoćna plovila i fregata turske mornarice nalaze oko 30 kilometara južno od rta Greco, najistočnijeg dijela južne obale Cipra;

K.  budući da je Turska poslala poruku navigacijskim teleksom (NAVTEX) s obaviješću da će Barbaros od 20. listopada do 30. prosinca 2014. provoditi seizmička ispitivanja u Sredozemnom moru u cilju istraživanja nalazišta prirodnog plina;

L.  budući da se, prema procjenama istraživanja toga područja, južno od Cipra nalazi i do 5 bilijuna kubičnih metara plina;

M.  budući da je Turska više puta zaprijetila da neće dopustiti Cipru da nastavi polagati pravo na ležišta ugljikovodika u vodama južno od otoka; budući da je Turska upozorila međunarodne naftne kompanije da u spornim područjima ne provode istraživačke i proizvodne aktivnosti, zaprijetivši im da će ih isključiti iz poslovnih aktivnosti u Turskoj;

N.  budući da je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon pozvao obje strane da smire situaciju kako ne bi došlo do daljnje destabilizacije u ovoj već ionako nestabilnoj regije;

O.  budući da su zbog trenutačnog spora otkazani pregovori tijekom kojih se trebalo pronaći rješenje dugotrajnog sukoba oko Cipra;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog najnovijih napetosti između Cipra i Turske te poziva obje strane na odmjerenost u rješavanju trenutnih nesuglasica;

2.  smatra da je rješenje ciparskog pitanja kojim se poštuju interesi obiju zajednica ključno za započinjanje rješavanja drugih postojećih problema;

3.  izražava razočaranje zbog toga što su se nedavna nastojanja Turske i Grčke da poboljšaju bilateralne odnose u cilju rješavanja dugotrajnih nesuglasica oko Cipra ponovno izjalovila;

4.  poziva na hitan nastavak pregovora pod okriljem UN-a, bez preduvjeta, i potiče EU da svojim resursima pomogne u tom procesu i da se pobrine za njegov pravovremen i pozitivan ishod;

5.  poziva Tursku da poštuje suverena prava Republike Cipra, uključujući ona koja se odnose na isključivi gospodarski pojas te na istraživanje i iskorištavanje prirodnih resursa na području ili u vodama pod njezinim suverenitetom;

6.  ponavlja svoje uvjerenje da je Turska i dalje strateški važan saveznik u južnom susjedstvu EU-a i da su neprekinuti dobri odnosi ključni u pogledu energetske politike, vanjskih poslova i sigurnosti;

7.  zahtijeva trenutačno povlačenje turskih plovila iz voda isključivog gospodarskog pojasa Cipra i oko njega; nadalje zahtijeva od turske vlade da prekine opetovane povrede grčkoga zračnog prostora i teritorijalnih voda, kao i letove turskih vojnih letjelica iznad grčkih otoka;

8.  izražava zabrinutost zbog nedavnih vojnih vježbi u području između Cipra, Rusije i Izraela te odvraća od budućih vježbi koje bi mogle raspiriti postojeće napetosti;

9.  potiče obje strane da nastave pregovore u cilju što bržeg pronalaženja trajnog mirnog rješenja; smatra da se jedino takvim pregovorima može doći do rješenja;

10.  pozdravlja zajedničku izjavu ciparskog predsjednika Nikosa Anastasiadesa i vođe ciparskih Turaka Dervişa Eroğlua iz veljače 2014., koja može poslužiti kao temelj za novo razdoblje poštovanja i pomirenja u cilju rješavanja desetljećima dugog sukoba;

11.  podsjeća Tursku na Deklaraciju Europske zajednice i njezinih država članica od 21. rujna 2005., uključujući odredbu prema kojoj je priznavanje svih država članica nužni dio pristupnog procesa;

12.  poziva tursku vladu da bez odgode potpiše i ratificira UNCLOS; također podsjeća Tursku da je, u skladu s pravnom stečevinom, ratifikacija UNCLOS-a preduvjet za članstvo u EU-u;

13.  podržava pravo Cipra na podnošenje službenih tužbi UN-u i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji zbog povreda unutar njegova suverenog teritorija ili voda;

14.  odbacuje turske tvrdnje prema kojima je ciparsko istraživanje plina u vlastitim vodama provokacija; slaže se s UN-om da bi obje zajednice na Cipru imale koristi od pronađenog plina kada bi se pronašlo trajno političko rješenje kojim bi se okončao sukob; smatra da bi se pronalaskom bogatih ležišta ugljikovodika u tom području, ako bi se njima dobro upravljalo, mogli poboljšati gospodarski, politički i društveni odnosi između dviju zajednica na Cipru;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi Republike Turske.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0235.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti