Postopek : 2014/2921(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0211/2014

Predložena besedila :

B8-0211/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0052

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 127kWORD 66k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.115v01-00
 
B8-0211/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o turških ukrepih, ki ustvarjajo napetosti v izključni ekonomski coni Republike Ciper (2014/2921(RSP))


Charles Tannock v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o turških ukrepih, ki ustvarjajo napetosti v izključni ekonomski coni Republike Ciper (2014/2921(RSP))  
B8-0211/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Londonskega sporazuma in sporazuma iz Züricha za ustavo Republike Ciper,

–  ob upoštevanju ustave Republike Ciper, ratificirane 16. avgusta 1960,

–  ob upoštevanju pristopne pogodbe iz leta 2003, zlasti njenega protokola o Cipru,

–  ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 186 (1964) in mandata Mirovne misije OZN na Cipru (UNFICYP),

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN št. 541 (1983) in št. 550 (1984) ter njegovih kasnejših resolucij o Cipru,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu,

–  ob upoštevanju pripomb generalnega sekretarja OZN Ban Ki Muna z dne 23. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 24. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, vključno z resolucijo z dne 12. marca 2014 o poročilu o napredku Turčije za leto 2013(1),

–  ob upoštevanju skupne izjave voditeljev grških Ciprčanov in turških Ciprčanov, Nikosa Anastasiadesa Dervişa Eroğluja, iz februarja 2014,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. decembra 2002 o začetku pogajanj s Turčijo o njenem članstvu v EU,

–  ob upoštevanju člena 49 Pogodbe o Evropski uniji in načel, navedenih v členu 6(1) Pogodbe,

–  ob upoštevanju izjave Evropske skupnosti in njenih držav članic z dne 21. septembra 2005,

–  ob upoštevanja sporočila Komisije z dne 16. oktobra 2013 o strategiji širitve in glavnih izzivih v letih 2013–2014 (COM(2013)0700),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Ciper razdeljen od leta 1974, ko je Turčija v odziv na vojaški udar, ki ga je podprla grška vlada, zasedla severni del tega sredozemskega otoka; ker je otok vse od takrat razdeljen na dva dela – severno tretjino poseljujejo turški Ciprčani in turški priseljenci s celine, preostali del pa grški Ciprčani;

B.  ker mirovne sile pod okriljem Združenih narodov nadzorujejo varnostni pas med obema stranema (t. i. zeleno črto); ker je bila na območju, na katerem živijo Turki, leta 1983 razglašena Turška republika Severni Ciper; ker status Severnega Cipra kot samostojne entitete priznava samo Turčija, ki ima na severnem delu otoka nastanjenih okoli 30 000 vojakov;

C.  ker so se v zadnjih petih desetletjih zvrstili številni diplomatski poskusi za trajno mirno in politično rešitev položaja na Cipru; ker je prihodnost Cipra še vedno pomemben dejavnik v prizadevanjih Turčije za članstvo v Evropski uniji;

D.  ker je Turčija, čeprav je kandidatka za vstop v EU, edina članica OZN, ki ne priznava Republike Ciper, in ker Turčija ni podpisnica Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), ki jo je Ciper podpisal in ratificiral;

E.  ker je konvencija UNCLOS celovit pravni okvir, s katerim je bil vzpostavljen pravni red in so bila določena pravila za vse vrste uporabe morij in njihovih virov;

F.  ker je bila konvencija UNCLOS pripravljena za podpis 10. decembra 1982 po 14 letih dela, pri njenem nastanku pa je sodelovalo več kot 150 držav, ki so zastopale vse regije sveta, vse pravne in politične sisteme in vse vidike socialno-ekonomskega razvoja; ker je konvencija UNCLOS v skladu z njenim členom 308 začela veljati 16. novembra 1994;

G.  ker pravni red EU zahteva članstvo v konvenciji UNCLOS; ker je Parlament hkrati s sprejetjem letnega poročila Komisije, ki odpira vrata pristopnim pogajanjem med EU in Turčijo, slednjo večkrat pozval, naj podpiše konvencijo UNCLOS;

H.  ker sta Ciper in Turčija zapleteni v dolgotrajen spor o obsegu njunih izključnih ekonomskih con, domnevno zaradi raziskav nahajališč nafte in zemeljskega plina na tem območju;

I.  ker Turčija nasprotuje ciprskim dejavnostim vrtanja v vodah, do katerih Ciper uveljavlja pravico v skladu z mednarodnim pomorskim pravom, kljub zagotovilom, da bodo vsi Ciprčani imeli enako korist od tamkajšnjih virov;

J.  ker je 20. oktobra 2014 turško raziskovalno plovilo Barbaros zaplulo v izključno ekonomsko cono Cipra; ker sta se 30 km južno od rta Greco, najvzhodnejšega dela južne ciprske obale, nahajali dve spremljevalni plovili in fregata turške mornarice;

K.  ker je Turčija izdala navigacijski teleks (NAVTEX), v katerem je navedla, da bo Barbados od 20. oktobra do 30. decembra 2014 opravljal seizmične raziskave v Sredozemskem morju z namenom iskanja nahajališč zemeljskega plina;

L.  ker se na podlagi raziskav na tem območju ocenjuje, da se južno od Cipra nahaja do 5 bilijonov kubičnih metrov zemeljskega plina;

M.  ker je Turčija večkrat zagrozila, da Cipru ne bo dovolila uveljavljanja pravice do nahajališč ogljikovodikov v vodah južno od otoka; ker je Turčija mednarodne naftne družbe posvarila, naj ne izvajajo dejavnosti raziskovanja in pridobivanja na spornih območjih, in jim zagrozila s prepovedjo poslovanja v Turčiji;

N.  ker je generalni sekretar ZN Ban Ki Mun obe strani pozval, naj umirita razmere, da se ne bi dodatno zamajala stabilnost v že tako občutljivi regiji;

O.  ker so zaradi tega spora propadli pogovori za rešitev širšega dolgotrajnega spora o Cipru;

1.  izraža resno zaskrbljenost, ker v zadnjem času ponovno naraščajo napetosti med Ciprom in Turčijo, ter poziva obe strani, naj bosta kar najbolj zadržani pri poskusih reševanja razlik, ki ju trenutno razdvajajo;

2.  meni, da je rešitev ciprskega vprašanja na način, ki bo spoštoval pomisleke in interese obeh skupnosti, ključna za odpravo blokade pri drugih nerešenih problemih;

3.  izraža razočaranje, ker so se nedavna prizadevanja Turčije in Grčije za izboljšanje dvostranskih odnosov in za rešitev dolgotrajnih razhajanj glede Cipra znova izjalovila;

4.  poziva k takojšnji brezpogojni obnovitvi pogajanj pod okriljem OZN in odločno poziva EU, naj uporabi svoje najboljše urade in vire za pomoč pri tem procesu in zagotovi, da se bo zaključil hitro in pozitivno;

5.  poziva Turčijo, naj spoštuje suverene pravice Republike Ciper, tudi pravice v zvezi z izključno ekonomsko cono in pravice do raziskovanja in izkoriščanja naravnih virov na ozemljih ali v vodah pod njeno suverenostjo;

6.  znova izraža prepričanje, da je Turčija še vedno strateški zaveznik v južnem sosedstvu ter da so stalni prijateljski odnosi nujni v smislu energetske politike, zunanjih zadev in varnosti;

7.  zahteva, naj se turška plovila, ki plujejo v vodah izključne ekonomske cone Cipra in v bližini te cone, takoj umaknejo; od turške vlade zahteva tudi, naj konča ponavljajoče se kršitve grškega zračnega prostora in teritorialnih voda, pa tudi prelete turških vojaških letal nad grškimi otoki;

8.  izraža zaskrbljenost zaradi nedavnih vojaških vaj v regiji med Ciprom, Rusijo in Izraelom, ter svari pred morebitnimi novimi vajami, ki bi lahko podžgale sedanje napetosti;

9.  obe strani odločno poziva, naj obnovita pogovore, da bosta čim prej dosegli trajno in mirno rešitev; meni, da so pogajanja edini način, da se doseže rešitev;

10.  pozdravlja skupno izjavo ciprskega predsednika Nikosa Anastasiadesa in voditelja turških Ciprčanov Dervişa Eroğluja iz februarja 2014, ki je lahko podlaga za novo obdobje spoštovanja in sprave in razrešitev več desetletij trajajoče razdeljenosti;

11.  Turčijo spominja na izjavo Evropske skupnosti in njenih držav članic z dne 21. septembra 2005, vključno z določbo, da je priznanje vseh držav članic nujni del pristopnega procesa.

12.  poziva turško vlado, naj nemudoma podpiše in ratificira konvencijo UNCLOS; Turčijo spominja tudi, da je ratifikacija konvencije UNCLOS pogoj za članstvo v EU v skladu z njenim pravnim redom;

13.  podpira pravico Cipra, da pri OZN in Mednarodni pomorski organizaciji vloži uradne pritožbe zaradi kršitev suverenosti na njegovem ozemlju ali v njegovih vodah;

14.  zavrača turške trditve, da so dejavnosti raziskovanja nahajališč zemeljskega plina, ki jih Ciper izvaja v svojih vodah, provokacija; se strinja s stališčem OZN, da bi morebitna najdišča zemeljskega plina koristila obema skupnostma na Cipru, če bi dosegli trajno politično rešitev za končanje spora; meni, da bi se lahko z odkritjem velikih zalog ogljikovodikov v tej regiji, če bi se z njimi primerno upravljalo, izboljšali gospodarski, politični in socialni odnosi med obema skupnostma na Cipru;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije / visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi Republike Turčije.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0235.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov