Menetlus : 2014/2921(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0212/2014

Esitatud tekstid :

B8-0212/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0052

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 113kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.116v01-00
 
B8-0212/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Türgi pingeid tekitava tegevuse kohta Küprose majandusvööndis (2014/2921(RSP))


Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Türgi pingeid tekitava tegevuse kohta Küprose majandusvööndis (2014/2921(RSP))  
B8‑0212/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eelkõige 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni Türgi 2013. aasta eduaruande kohta(1), ja 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni olukorra kohta Türgis(2),

–       võttes arvesse, et Türgi mereuurimislaev „Barbaros” sisenes esmaspäeval, 20. oktoobril 2014 Küprose majandusvööndisse, mille peale Küprose Vabariigi valitsus otsustas teisipäeval, 21. oktoobril 2014 võtta vastu kaheksapunktilise kava Türgi valitsuse karistamiseks selle aktsiooni eest, muu hulgas blokeerida taas Türgiga peetavate ühinemisläbirääkimiste peatükid ning võtta rea muid poliitilisi ja diplomaatilisi meetmeid,

–       võttes arvesse, et hiljuti lõppesid ebaõnnestumisega ÜRO juhitud kõnelused Küprose jagunemise küsimuse põhjalikuks lahendamiseks, mille järel Türgi alustas ettevalmistusi nafta- ja gaasiluure eesmärgil korraldatavateks mereseismoloogilisteks uuringuteks majandusvööndis, mida Küprose Vabariik peab endale kuuluvaks,

–       võttes arvesse asjaolu, et Türgi ei ole 1974. aastal toimunud Küprose jagunemisest saadik Küprose Vabariiki tunnustanud ning arvestades, et Türgi ei ole ühinenud ÜRO mereõiguse konventsiooniga (UNCLOS), mille Küprose Vabariik on allkirjastanud ja ratifitseerinud,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et üksnes Küprose jagunemise küsimuse põhjalik lahendus väljakujunenud kahele kogukonnale ja kahele vööndile vastava föderaalse riigikorralduse alusel tagab mõlemale kogukonnale rahu, stabiilsuse ja majanduslikud eelised;

B.     arvestades, et seiskunud kõnelused Küprose probleemi põhjalikuks lahendamiseks tuleb taaskäivitada ning et Türgi jätkuva toetusega läbirääkimistepõhisele lahendusele peavad kaasnema konkreetsed teod usalduse loomiseks kõigi osapoolte vahel;

C.     arvestades, et suurte süsivesinikuvarude avastamine Vahemere idaosas ja Küprose lähikonnas möödunud aastal peaks andma lisaimpulsi saare jagunemisele poliitilise lahenduse leidmiseks ning et neid varusid tuleb kasutada saare mõlemale kogukonnale kasulikul viisil;

1.      kutsub Türgi valitsust üles hoiduma igasugustest edasistest mereuuringutest Küprose Vabariigi majandusvööndis, viima oma laevad sealt välja ning allkirjastama ja ratifitseerima ÜRO mereõiguse konventsiooni;

2.      rõhutab, et Küprose Vabariigil on täielik ja suveräänne õigus uurida oma majandusvööndi loodusvarasid ning et Türgi mereuuringuid tuleb pidada ebaseaduslikeks ja provokatsioonilisteks;

3.      palub komisjonil osutada Küprose Vabariigile, Kreekale ja Türgile õigusabi, hõlbustada UNCLOSi allkirjastamist Türgi poolt ning teha tööd, et lahendada Egeuse mere mandrilava küsimuses tekkinud vaidlus ja praegune konflikt Küprose Vabariigiga;

4.      toetab ka edaspidi kindlalt ÜRO egiidi all toimuvaid läbirääkimisi Küprose probleemile tervikliku lahenduse leidmiseks, nagu seda taaskinnitasid Küprose mõlema kogukonna juhid oma 11. veebruari 2014. aasta ühisdeklaratsioonis; kahetseb, et need kõnelused on nüüdseks peatatud;

5.      kutsub Küprose mõlemat kogukonda, Kreekat ja eelkõige Türgit energilisemalt toetama läbirääkimiste kiiret taasalustamist ning hoiduma kõigist aktsioonidest või meetmetest, mida saaks käsitleda provokatsioonina; palub komisjonil kiires korras uurida, kuidas saaks toetada kõneluste taasalustamist, ning kaaluda, kas võiks olla abi mingitest ELi uutest otsustest või neil kõnelustel osalemisest;

6.      rõhutab, et Küprose jagunemise küsimuse lahendamine hõlbustaks suuresti Küprose vete süsivesinikuvarude kasutuselevõtmist ning et suhete normaliseerimine Türgiga oleks väga kasulik nii Türgile kui ka Küprose mõlemale kogukonnale;

7.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ning Türgi presidendile, valitsusele ja parlamendile.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0235.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0277.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika