Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0212/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0212/2014

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében feszültséget keltő török lépésekről

  5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

  Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0211/2014

  Eljárás : 2014/2921(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0212/2014
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0212/2014
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B8‑0212/2014

  Az Európai Parlament állásfoglalása a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében feszültséget keltő török lépésekről

  (2014/2921(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Törökország által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről szóló, 2014. március 12-i[1], valamint a törökországi helyzetről szóló 2013. június 13-i állásfoglalására[2],

  –       tekintettel arra, hogy a Barbaros nevű török tengeri kutatóhajó 2014. október 20-án, hétfőn behatolt a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó vizekre, amit követően a Ciprusi Köztársaság kormánya 2014. október 21-én, kedden egy nyolcpontos terv elfogadásáról határozott, amely a fenti lépésre válaszul a török kormánnyal szembeni szankciókról rendelkezett, többek között a Törökország csatlakozási tárgyalásában foglalt egyes fejezetek újbóli blokkolása és egy sor más politikai és diplomáciai intézkedés révén,

  –       tekintettel arra, hogy a Ciprus megosztottságának átfogó rendezésére irányuló, az ENSZ vezetésével zajló tárgyalások nemrég hirtelen megszakadtak, miután Törökország tengeri szeizmikus mérések elvégzését rendelte el a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetének területén az ott rejlő szénhidrogénkészletek felderítése céljából;

  –       tekintettel arra, hogy Törökország Ciprus 1974-ben bekövetkezett kettészakadása óta nem ismerte el a Ciprusi Köztársaságot, és mivel Törökország nem írta alá az ENSZ Tengerjogi Egyezményét (UNCLOS), melyet a Ciprusi Köztársaság aláírt és meg is erősített,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

  A.     mivel csakis a Ciprus megosztottságának átfogó rendezésére megállapított paraméterek szerint létrehozott, két közösségre és két övezetre épülő föderációs államszerkezet garantálja a békét, a stabilitást és a két közösséget egyformán érintő gazdasági előnyöket;

  B.     mivel újra fel kell venni a ciprusi probléma átfogó megoldását célzó, megszakadt tárgyalások fonalát, és mivel Törökországnak a tárgyalásos rendezés iránti töretlen támogatását alá kell támasztania olyan konkrét intézkedésekkel is, amelyek a felek közötti bizalmat tükröző légkör megteremtését célozzák;

  C.     mivel a Földközi-tenger keleti részén és Ciprus térségében rejlő jelentős szénhidrogénkészletek elmúlt évben történt felfedezését oly módon kell felhasználni, hogy az új lendületet adjon a szigetország megosztottságának megoldására irányuló politikai törekvéseknek, és e készletek kitermelését oly módon kell megszervezni, hogy az mindkét ciprusi közösség számára előnyt jelentsen;

  1.      felszólítja a török kormányt, hogy tartózkodjon a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében folytatott minden további tengeri kutatási tevékenységtől, rendelje vissza hajóit, továbbá írja alá és ratifikálja az ENSZ Tengerjogi Egyezményét;

  2.      hangsúlyozza, hogy a Ciprusi Köztársaságnak teljes körű és szuverén joga, hogy feltárja a kizárólagos gazdasági övezetében található természeti erőforrásokat, és hogy a török részről elrendelt tengeri mérések nemcsak illegálisnak, de provokatívnak is minősülnek;

  3.      kéri a Bizottságot, hogy ajánljon fel jogi segítségnyújtást a Ciprusi Köztársaság, Görögország és Törökország számára, mozdítsa elő az ENSZ Tengerjogi Egyezményének Törökország általi aláírását, és dolgozzon az égei-tengeri kontinentális talapzat kapcsán kialakult vita, valamint a jelenlegi török-ciprusi konfliktus megoldásán;

  4.      kifejezi töretlen elkötelezettségét és támogatását az ENSZ felügyelete alatt zajló tárgyalások iránt, amelyek a ciprusi probléma átfogó – a két vezető 2014. február 11-i közös nyilatkozatában újra megerősített formában történő – megoldására irányulnak; sajnálja, hogy e tárgyalások most megszakadtak;

  5.      felhívja mindkét ciprusi közösséget, valamint Görögországot és különösen Törökországot, hogy tegyenek további erőfeszítéseket e tárgyalások gyors újraindítása érdekében, és tartózkodjanak minden provokatívnak minősíthető fellépéstől vagy intézkedéstől; kéri a Bizottságot, hogy sürgősen találjon módot a tárgyalások újrakezdésének előmozdítására, és vizsgálja meg, hogy használna-e az ügynek bármilyen további uniós döntés vagy a tárgyalásokban való szerepvállalás;

  6.      hangsúlyozza, hogy a Ciprus felségvizei alatt rejlő szénhidrogénkészletek kitermelését nagyban megkönnyítené, ha megoldás születne a szigetország megosztottságának problémájára, és a Törökországgal fenntartott kapcsolatok normalizálódása számottevő gazdasági előnyöket vonna maga után mind Törökország, mind a két ciprusi közösség számára;

  7.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, valamint Törökország elnökének, kormányának és parlamentjének.