Postup : 2014/2921(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0212/2014

Predkladané texty :

B8-0212/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0052

NÁVRH UZNESENIA
PDF 124kWORD 57k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.116v01-00
 
B8-0212/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru  (2014/2921(RSP))


Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru (2014/2921(RSP))  
B8‑0212/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenie z 12. marca 2014 o správe o pokroku Turecka za rok 2013(1) a na uznesenie z 13. júna 2013 o situácii v Turecku(2),

–       so zreteľom na vstup tureckého námorného prieskumného plavidla s názvom Barbaros do vôd výhradnej hospodárskej zóny Cypru v pondelok 20. októbra 2014 a na následné rozhodnutie vlády Cyperskej republiky z utorka 21. októbra 2014 o prijatí osembodového plánu na potrestanie tureckej vlády za tento krok vrátane obnoveného blokovania kapitol pri prístupových rokovaniach s Tureckom a viacerých iných politických a diplomatických opatrení,

–       so zreteľom na nedávne zlyhanie rokovaní pod vedením OSN zameraných na komplexné riešenie rozdelenia Cypru v nadväznosti na kroky Turecka uskutočniť námorný seizmický prieskum výskytu ropy a zemného vplyvu vo výhradnej hospodárskej zóne, ktorú si nárokuje Cyprus,

–       so zreteľom na skutočnosť, že Turecko neuznalo Cyperskú republiku od rozdelenia Cypru v roku 1974, a keďže Turecko nie je signatárom Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS), ktorý Cyperská republika podpísala a ratifikovala,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže iba komplexné riešenie rozdelenia Cypru spolu so zavedenými parametrami na základe federálnej štruktúry dvoch komunít v dvoch zónach zaručí mier, stabilitu a hospodárske výhody pre obe komunity;

B.     keďže stagnujúce rozhovory zamerané na komplexné riešenie cyperského problému treba obnoviť a keďže pokračujúcu podporu Turecka dohodnutému riešeniu musia sprevádzať konkrétne opatrenia na vytvorenie atmosféry vzájomnej dôvery medzi všetkými stranami;

C.     keďže objavenie veľkých zásob uhľovodíkov vo východnej časti Stredomoria a v okolí Cyprusu v minulom roku by malo poskytnúť ďalší podnet na dosiahnutie politického riešenia rozdelenia ostrova a malo by sa využiť spôsobom výhodným pre obe komunity na Cypre;

1.      vyzýva tureckú vládu, aby upustila od akýchkoľvek ďalších námorných prieskumných činností vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky, stiahla svoje lode a podpísala a ratifikovala UNCLOS;

2.      zdôrazňuje, že Cyperská republika má plné a zvrchované právo na prieskum prírodných zdrojov vo svojej výhradnej hospodárskej zóne a že turecký námorný prieskum treba vnímať ako nezákonný a provokačný;

3.      vyzýva Komisiu, aby Cyperskej republike, Grécku a Turecku ponúkla právnu pomoc, uľahčila podpísanie UNCLOS Tureckom a pracovala na dosiahnutí riešenia sporu o kontinentálnej plytčine v Egejskom mori, ako aj riešenia súčasného konfliktu s Cyperskou republikou;

4.      vyjadruje pokračujúce odhodlanie podporovať rozhovory pod dohľadom OSN zamerané na dosiahnutie komplexného riešenia cyperského problému, ako to potvrdili obaja vedúci predstavitelia v spoločnom vyhlásení z 11. februára 2014; vyjadruje poľutovanie, že tieto rozhovory sú teraz pozastavené;

5.      vyzýva obe komunity na Cypre, Grécko a najmä Turecko, aby vyvinuli ďalšie úsilie o podporu urýchleného obnovenia týchto rokovaní a upustili od akýchkoľvek akcií alebo opatrení, ktoré možno považovať za provokáciu: vyzýva Komisiu, aby čo najskôr preskúmala možnosti na podporu obnovenia rokovaní a zvážila, či by akékoľvek ďalšie rozhodnutia EÚ alebo zapojenie EÚ do týchto rozhovorov mohlo byť na prospech veci;

6.      zdôrazňuje skutočnosť, že ťažbu zdrojov uhľovodíkov v cyperských vodách by veľmi uľahčilo, keby sa našlo riešenie rozdelenia Cypru, a že normalizácia vzťahov s Tureckom by priniesla značné hospodárske zisky pre Turecko aj obe komunity na Cypre;

7.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a prezidentovi, vláde a parlamentu Turecka.

(1)

Prijaté texty, P7 TA(2014)0235.

(2)

Prijaté texty, P7 TA(2013)0277.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia