Πρόταση ψηφίσματος - B8-0217/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0217/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0211/2014

Διαδικασία : 2014/2921(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0217/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0217/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0217/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας

(2014/2921(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και ιδίως το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για την Τουρκία[1],

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ντερβίς Έρογλου, με το οποίο επιβεβαιώνεται ο στόχος του ενός κράτους με μία και μόνη κυριαρχία και δύο συνιστώσες οντότητες με καθορισμένες εξουσίες, διακριτές από τις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες, και το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών τον Φεβρουάριο του 2014 για την εξεύρεση λύσης στη διαίρεση του νησιού,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon, της 23ης Οκτωβρίου 2014, με την οποία εκφράζεται ανησυχία για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων και την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη τη βαθιά προσήλωση της ΕΕ στην επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο ενός ομοσπονδιακού δικοινοτικού και διζωνικού κράτους, σύμφωνα με τις παραμέτρους του ΟΗΕ·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2014 η Τουρκία εξέδωσε ναυτική οδηγία (NAVTEX) με την οποία «όρισε» μια μεγάλη περιοχή στο νότιο μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου για τη διεξαγωγή σεισμογραφικών ερευνών από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2014·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το τουρκικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα της Μεσογείου», το τουρκικό πολεμικό σκάφος Γκιοκσού είχε εκτελέσει αποστολή «προστασίας και υποστήριξης» του σεισμογραφικού σκάφους Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες με βάση «άδεια» που έχουν χορηγήσει οι τουρκοκυπριακές αρχές του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (TPAO)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, το πολεμικό σκάφος Ζιπκίν συνεχίζει να παρακολουθεί από απόσταση εννέα χιλιομέτρων την εξέδρα γεώτρησης SAIPEM 10000, η οποία λειτουργεί στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το μεγαλύτερο λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Λεμεσό, καθώς και μικρότερα λιμάνια αλιείας και αναψυχής μεταξύ της Λάρνακας και της Λεμεσού, σε μεγάλη απόσταση από την Τουρκία και εκτός των περιοχών για τις οποίες αυτή ισχυρίζεται παρανόμως ότι περιλαμβάνονται στη δική της ΑΟΖ·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Τουρκίας πραγματοποιούνται σε ένα κρίσιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων, έπειτα από τον πρόσφατο ορισμό του νέου ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Espen Barth Einde, και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας φάσης των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Οκτωβρίου 2014, έπειτα από την ανάπτυξη τουρκικών πολεμικών πλοίων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέστειλε τη συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στις τουρκικές κινήσεις που υπονομεύουν το δικαίωμα της χώρας του στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οικόπεδα εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ήδη παραχωρηθεί σε διεθνείς και ευρωπαϊκές εταιρείες για έρευνα και εκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο υπέδαφος·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για περαιτέρω προσέγγιση των δύο πλευρών, και τελικά να ενταχθεί στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο μιας ευρείας δέσμης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με στόχο τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των πόρων·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς Έρογλου υποσχέθηκε, σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι θα παραμείνει πιστός στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο Ταλάτ-Χριστόφια·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την τουρκοκυπριακή ηγεσία σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφαλοκρηπίδα είναι μια περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην οποία τα παράκτια κράτη ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα για τους σκοπούς της έρευνας και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στον θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού κεκτημένου·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αξιόπιστες μελέτες, η επανένωση του νησιού θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην οικονομία της Κύπρου, προς όφελος και των δύο κοινοτήτων·

1.      εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κλιμάκωση των απειλών και των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την ΑΟΖ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί άμεσα την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας·

2.      τονίζει ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης της UNCLOS·

3.      καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν υπεύθυνη και εποικοδομητική στάση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης· καλεί την Τουρκία να αποσύρει αμέσως τα πολεμικά της σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση και να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων·

4.      θεωρεί ότι η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αντίκειται στις διαπραγματεύσεις για την επανένωση του νησιού ούτε τις υπονομεύει· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ενδεχόμενη εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος όλων των Κυπρίων, ανεξάρτητα από την πλευρά στην οποία ζουν ή ανήκουν·

5.      εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής υποστήριζε τη λήψη τολμηρών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η Τουρκία απάντησε με επιθετικές προκλήσεις·

6.      καλεί την Τουρκία να επιδείξει ουσιαστική πολιτική βούληση προκειμένου να επιτευχθεί μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση όσον αφορά τη μακρόχρονη διαίρεση του νησιού, η οποία θα είναι πραγματικά επωφελής για όλους τους Κυπρίους· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η δέσμη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρότειναν οι Ελληνοκύπριοι απορρίφθηκε από την τουρκοκυπριακή πλευρά·

7.      καλεί την Τουρκία να αποφύγει οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ·

8.      θεωρεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, παράλληλα προς τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να περιοριστεί η απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την αποτυχία της ΕΕ να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο σχέδιο κανονισμού για το απευθείας εμπόριο μεταξύ του βόρειου τμήματος του νησιού και άλλων χωρών·

9.      υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι θα πρέπει, ως χώρα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, να ενεργεί με βάση τις αξίες της ΕΕ, αποφεύγοντας ενέργειες εχθρικές προς οποιοδήποτε κράτος μέλος·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στον Πρόεδρο και το κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.