Predlog resolucije - B8-0217/2014Predlog resolucije
B8-0217/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v izključni ekonomski coni Republike Ciper

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0211/2014

Postopek : 2014/2921(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0217/2014
Predložena besedila :
B8-0217/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0217/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v izključni ekonomski coni Republike Ciper

(2014/2921(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti resolucije z dne 12. marca 2014 o napredku Turčije za leto 2013[1],

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 23. in 24. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju skupne izjave predsednika Republike Ciper Nicosa Anastasiadesa in vodje turškociprske skupnosti Dervişa Eroğluja, v kateri sta potrdila, da je cilj država z enotno suverenostjo in dvema sestavnima subjektoma z opredeljenimi pristojnostmi, ki so ločene od zveznih pristojnosti, in ki je utrla pot za obnovitev pogovorov februarja 2014 o rešitvi za razdeljenost otoka;

–  ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna z dne 23. oktobra 2014 o zaskrbljenosti zaradi zastoja v pogajanjih in nedavnega povečanja napetosti med Republiko Ciper in Turčijo,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je EU močno zavezana ponovni združitvi Cipra v zvezno državo dveh skupnosti in dveh območij v okviru parametrov ZN;

B.  ker je Turčija 3. oktobra 2014 sprejela direktivo o navigacijskem teleksu (NAVTEX), v skladu s katero je določila obsežno območje na jugu izključne ekonomske cone Republike Ciper, na katerem bi turško plovilo Barbados od 20. oktobra do 30. decembra 2014 izvajalo seizmične raziskave;

C.  ker je turški generalštab objavil, da je v okviru operacije sredozemski ščit turška vojna ladja Göksu opravljala dolžnost zaščite in podpore plovila za seizmične raziskave Barbaros Hayrettin Paşa, ki izvaja operacije v skladu z dovoljenjem, ki so ga turškociprski organi na zasedenem območju Cipra izdali podjetju TPAO (Turška naftna korporacija); ker glede na izjavo turškega generalštaba vojna ladja Zipkin še naprej opazuje vrtalno ploščad SAIPEM 10000, ki obratuje na območju izključne ekonomske cone Republike Ciper, z razdalje devet kilometrov;

D.  ker je to območje točno nasproti največjega pristanišča Republike Ciper v Limassolu ter manjših ribiških in rekreacijskih pristanišč med Larnaco in Limassolom, ki niso v bližini Turčije kot tudi ne v območjih, za katera Turčija nezakonito trdi, da so v njeni izključni ekonomski coni:

E.  ker Turčija te ukrepe izvaja v kritični fazi pogajalskega procesa po nedavnem imenovanju novega posebnega svetovalca generalnega sekretarja ZN Espena Bartha Eideja in nekaj dni pred začetkom nove faze vsebinskih pogajanj med grškociprsko in turškociprsko skupnostjo;

F.  ker je 7. oktobra 2014, po namestitvi turških vojnih ladij v izključno ekonomsko cono Republike Ciper, predsednik Anastasiades odpovedal sodelovanje pri pogajanjih pod vodstvom ZN v znak nasprotovanja turškim ukrepom, ki ogrožajo pravico Republike Ciper do izkoriščanja zalog nafte in plina;

G.  ker so bila območja v izključni ekonomski coni Republike Ciper že dodeljena mednarodnim in evropskim družbam za raziskovanje in izkoriščanje morebitnih zalog ogljikovodika pod morskim dnom;

H.  ker bi moralo biti vprašanje izkoriščanja naravnih virov priložnost za nadaljnje približevanje strani in bi moralo kasneje postati predmet pogajanj v okviru širšega svežnja ukrepov za vzpostavitev zaupanja, da bi dosegli pravično in enakopravno delitev virov;

I.  ker je vodja turškociprske skupnosti Derviş Eroğlu v pismu generalnemu sekretarju ZN zagotovil, da bo spoštoval dogovore, ki sta jih sklenila Mehmet Ali Talat in Demetris Hristofias;

J.  ker sta 21. septembra 2011 Turčija in vodstvo turškociprske skupnosti podpisala sporazum o razmejitvi epikontinentalnega pasu v vzhodnem Sredozemlju; ker je epikontinentalni pas območje v pomorski jurisdikciji, kjer obalne države uveljavljajo suverene pravice z namenom raziskovanja in izkoriščanja svojih naravnih virov na morskem dnu in pod njim;

K.  ker je EU ratificirala Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), ki je zdaj del pravnega reda Evropske unije;

L.  ker so verodostojne študije pokazale, da bi ponovna združitev otoka lahko okrepila ciprsko gospodarstvo in koristila obema skupnostma;

1.  obžaluje stopnjevanje groženj in enostranske ukrepe Turčije proti Republiki Ciper glede izključne ekonomske cone v preteklih dneh; poudarja, da turški pristop neposredno ogroža suverenost Republike Ciper;

2.  poudarja, da tako ravnanje pomeni kršitev suverenih pravic Republike Ciper in mednarodnega prava, vključno s konvencijo UNCLOS;

3.  poziva vse strani, naj med sedanjo krizo ravnajo odgovorno in konstruktivno; poziva Turčijo, naj svoje vojne ladje nemudoma odpokliče iz ciprskih vod, da bi sprostili napetost in omogočili nadaljevanje pogajanj;

4.  meni, da raziskovanje naravnih virov v izključni ekonomski coni Republike Ciper ni v nasprotju s pogajanji o ponovni združitvi otoka in jih ne ogroža; v zvezi s tem poudarja, da bi moralo morebitno izkoriščanje virov nafte in plina koristiti vsem Ciprčanom, ne glede na to, na katerem delu otoka živijo in kateri skupnosti pripadajo;

5.  obžaluje, da se je na sprejetje ambicioznih ukrepov za vzpostavitev zaupanja, ki ga je zagovarjala grškociprska stran, Turčija odzvala z agresivnimi provokacijami;

6.  poziva Turčijo, naj pokaže pravo politično voljo za iskanje celovite in trajnostne rešitve za vprašanje dolgotrajne razdeljenosti otoka, ki bi koristila vsem Ciprčanom; v zvezi s tem obžaluje, da je turškociprska stran zavrnila sveženj ukrepov za vzpostavitev zaupanja, ki ga je predlagala grškociprska stran;

7.  poziva Turčijo, naj se vzdrži vsakršne provokacije, ki bi neposredno kršila mednarodno pravo in utegnila ogroziti pogajanja pod okriljem ZN;

8.  meni, da je poleg pogajanj nadvse pomembno okrepiti prizadevanja za zmanjšanje izoliranosti turškociprske skupnosti; v zvezi s tem obžaluje, da EU ni izpolnila obljub in poziva Komisijo, naj predlaga nov osnutek uredbe, ki bi omogočala neposredno trgovino med severnim delom otoka in drugimi državami;

9.  opozarja Turčijo, da bi morala kot kandidatka za članstvo v EU nastopati v skladu z njenimi vrednotami in se vzdržati sovražnih dejanj do katere koli države članice;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji, predsedniku in parlamentu Republike Ciper, vodji turškociprske skupnosti ter predsedniku, vladi in parlamentu Turčije.