Prijedlog rezolucije - B8-0219/2014Prijedlog rezolucije
B8-0219/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu

5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0213/2014

Postupak : 2014/2922(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0219/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0219/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0219/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu

(2014/2922(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Južnom Sudanu, posebno onu od 10. prosinca 2013. o naporima međunarodne zajednice u području razvoja i „izgradnje države” u Južnom Sudanu[1] i od 14. siječnja 2014. o stanju u Južnom Sudanu[2],

–  uzimajući u obzir Sveobuhvatni sudanski mirovni sporazum iz 2005.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. siječnja 2014. i 17. ožujka 2014. o Južnom Sudanu,

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornika potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 28. kolovoza 2014. o stanju u Južnom Sudanu,

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenice za međunarodnu suradnju, humanitarnu pomoć i odgovor na krize Kristaline Georgieve od 25. rujna 2014.,

–  uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 30. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir plan za Sudan i Južni Sudan iz travnja 2012.,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda, Opću deklaraciju o ljudskim pravima i Sporazum iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir izjavu Međuvladine uprave za razvoj (IGAD) od 20. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je politički sukob započeo nakon što je Salva Kiir, predsjednik države i pripadnik etničke skupina Dinka, optužio svog potpredsjednika kojeg je otpustio, Rieka Machara, pripadnika etničke skupine Nuera, da je protiv njega planirao državni udar; budući da je Riek Machar negirao pokušaj državnog udara;

B.  budući da su od 15. prosinca 2013. sjeverni i istočni dijelovi zemlje de facto u građanskom ratu, što je dovelo do raseljavanja više od 1,7 milijuna osoba unutar i izvan Južnog Sudana, uključujući 1,3 milijuna interno raseljenih osoba – od čega se njih oko 100 000 sklonilo u prepune zone za zaštitu civila u bazama UN-ove misije u Južnom Sudanu (UNMISS), uz humanitarne standarde ispod minimuma – te je više od 452 000 ljudi izbjeglo u susjedne zemlje (Etiopiju, Keniju, Sudan i Ugandu).

C.  budući da se predviđa da će do kraja 2014. godine 2,3 milijuna ljudi biti raseljeno unutar i izvan Južnog Sudana;

D.  budući da Južni Sudan pogađaju stalne krize čije su posljedice ogromne humanitarne potrebe; budući da se kao izravna posljedica borbe Južni Sudan suočava s ozbiljnom krizom sigurnosti opskrbe hranom i prehrane; budući da je 7 milijuna ljudi izloženo riziku od nesigurne opskrbe hranom, s tim da se 3,9 milijuna nalazi u neposrednoj opasnosti, te budući da su vodeće agencije za humanitarnu pomoć upozorile da bi u nekim dijelovima Južnog Sudana mogla izbiti glad početkom 2015. ako se nastave sukobi;

E.  budući da su glavne humanitarne potrebe hrana, čista voda, zdravstvena skrb, sanitarni sustav, skloništa i zaštitu;

F.  budući da je sukob uništio živote milijuna ljudi, s posebno teškim učinkom na djecu; budući da je 50 000 djece mlađe od pet godina u smrtnoj opasnosti ako se pomoć u hrani odmah ne pojača; budući da su naoružane snage regrutirale 9 000 djece, a napadima oružanih snaga na škole i njihovom okupacijom pogođeno je oko 11 000 djece;

G.  budući da se predviđa da će usprkos početku sezone žetve 1,5 milijuna osoba i dalje biti u krizi ili u izvanrednom stanju u pogledu nesigurnosti opskrbe hranom; budući da su izgledi za 2015. loši, posebno za područja pogođena sukobom u kojima je raseljenost visoka, a obrađivanje zemlje i žetva gotovo nemogući;

H.  budući da su stope neuhranjenosti (globalna akutna neuhranjenost i teška akutna neuhranjenost) u mnogim područjima iznad pragova utvrđenih za krizne situacije, a najveće stope su u zajednicama Nuera koje su pogođene sukobom;

I.  budući da je Europska komisija u listopadu 2014. uvećala iznos svoje humanitarne pomoći od 100 milijuna eura za 20 milijuna eura kako bi se hitno zadovoljile potrebe izbjeglica Južnog Sudana u susjednim zemljama; budući da je EU, tj. države članice i Komisija, 2014. godine pružio pomoć u iznosu većem od 254 milijuna eura, što predstavlja više od trećine svih financijskih sredstava za humanitarnu pomoć;

J.  budući da je Južni Sudan najmlađa, najslabija i jedna od najmanje razvijenih država na svijetu; budući da je UN u Južnom Sudanu proglasio izvanredno stanje 3. stupnja, što predstavlja najozbiljniji stupanj humanitarne krize, te se država nalazi na drugom mjestu prema konačnom indeksu procjene globalne ugroženosti i krize Glavne uprave za humanitarnu pomoć Europske komisije;

K.  budući da su nasilje nad civilima i namjerni napadi na njih opetovani i ekstremni te su u mnogim slučajevima ljudi bili mete zbog svoje etničke i/ili političke pripadnosti;

L.  budući da je trenutnu krizu u velikoj mjeri izazvao oružani sukob, a stanovništvo koje je pogođeno njime suočeno je s teškim oblicima zlostavljanja; budući da vojne skupine, uz potporu političkih sudionika, uvelike zlostavljaju civile, ciljano ubijaju etničke skupine, seksualno zastrašuju žene, te učestalo zlostavljaju djecu; budući da su zdravstvene ustanove uništene, a pacijenti silovani i/ili ubijeni u svojim krevetima;

M.  budući da Južni Sudan već desetljećima trpi sukobe i zapuštenost te ga često pogađaju prirodne katastrofe i bolesti;

N.  budući da su epidemija kolere i druge bolesti (malarija, kala-azar, hepatitis itd.) u porastu djelomično zbog sezone kiša, ali i zbog toga što je zbog raseljenosti stanovništvo dodatno oslabilo;

O.  budući da sukob i stalne prirodne katastrofe također uzimaju danak već oslabljenom gospodarstvu države te budući da su zbog poplava, suša i raseljenosti žetve prekinute, a proizvodnja hrane smanjena;

P.  budući da se humanitarna pomoć dostavlja u iznimno teškim uvjetima s obzirom na to da neprijateljstva i napadi na humanitarne radnike ozbiljno ograničavaju pristup onima kojima je pomoć potrebna, a otimanja imovine i druge nezakonite opstrukcije dodatno ograničavaju rad humanitarnih organizacija;

1.  osuđuje prethodna kršenja sporazuma o prekidu neprijateljstva te apelira na sve strane da poštuju sporazum i ne započnu ponovo s borbama;

2.  izražava duboku zabrinutost zbog nesigurne opskrbe hranom u Južnom Sudanu, koja je izazvana sukobom i pogoršana učestalim prirodnim katastrofama;

3.  ponovno potvrđuje svoju snažnu predanost suverenosti, neovisnosti, jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti Sudana i Južnog Sudana te podsjeća na važnost načela dobrosusjedskih odnosa, nemiješanja i regionalne suradnje;

4.  pozdravlja doprinos EU-a humanitarnoj krizi u Južnom Sudanu te potiče države članice da nađu rješenje u cilju financiranja sve većeg broja kriza, u skladu s vlastitim međunarodnim obvezama;

5.  poziva međunarodnu zajednicu da ispuni svoje obveze financiranja Južnog Sudana i regije te da osigura sredstva kako bi odmah odgovorila na pogoršanje humanitarne situacije u Južnom Sudanu;

6.  poziva sve susjedne zemlje Južnog Sudana i regionalne sile da blisko surađuju kako bi se poboljšala sigurnost u zemlji i regiji te pronašlo mirno i trajno političko rješenje trenutne krize;

7.  smatra da je za osudu to što nije ostvaren bitan napredak usprkos trajnim naporima IGAD-a u posredovanju u mirovnim pregovorima kako bi se uspostavila prijelazna vlada nacionalnog jedinstva; podržava, međutim, nastavak posredovanja koje predvodi IGAD i njegove napore da se otvori put uključivom političkom dijalogu, te poziva EU da nastavi pomagati IGAD-u u tehničkom i financijskom smislu te da nastavi potporu u osoblju za mehanizam nadzora i provjere prekida vatre;

8.  naglašava potrebu za djelotvornim nadziranjem ljudskih prava, uključujući svako seksualno i rodno uvjetovano nasilje te nasilje i zlostavljanja počinjena nad djecom;

9.  apelira na rješavanje svih otvorenih pitanja iz Sveobuhvatnog mirovnog sporazuma (CPA);

10.  duboko je zabrinut zbog etničke dimenzije sukoba; naglašava da je težnja za vlašću nasiljem ili podjelom na temelju etničke pripadnosti u suprotnosti s demokratskom vladavinom prava i da se njome krše odredbe međunarodnog prava; također je zabrinut zbog širenja i destabilizirajućeg učinka sukoba na već nestabilnu regiju, posebno uslijed sve većeg broja izbjeglica u susjednim zemljama;

11.  podsjeća da je humanitarna pomoć ključna, no njome se ne može riješiti politički problem ili stvoriti mir, sigurnost i stabilnost; smatra da su dijalog i suradnja među stranama te potpuna provedba sporazuma o prekidu vatre nužni ne samo za mir, sigurnost i stabilnost, već i za dugoročno rješenje za Južnosudance; naglašava činjenicu da je sudjelovanje civilnog društva u mirovnim pregovorima ključno;

12.  osuđuje to što je pristup humanitarnoj pomoći i dalje onemogućen zbog borbi i nasilja koje obje strane provode nad humanitarnim radnicima, opremom i infrastrukturom; apelira na sve uključene strane da humanitarnom osoblju omoguće potpun, siguran i neometan pristup civilima kojima je potrebna pomoć te pristup svim objektima koji su potrebni za izvršavanje njihovih aktivnosti, u skladu s međunarodnim pravom, uključujući mjerodavno međunarodno humanitarno pravo, te u skladu sa smjernicama UN-a o humanitarnoj pomoći;

13.  poziva na uspostavu programa za zaštitu djece, uključujući pronalaženje i spajanje obitelji te sprečavanje i liječenje rodno uvjetovanog nasilja, zaštitni nadzor i pojedinačne ranjivosti, smanjenje rizika povezanih s nasiljem, kao što je razina javne rasvjete u naseljima;

14.  žali zbog činjenice što je sukob poremetio mnoge osnovne aktivnosti socijalnih službi te što stotine tisuća djece ne pohađa nastavu u školi; zabrinut je zbog činjenice što su djeca ta koja i dalje snose posljedice nasilja, psihički su iscrpljena i nemaju pristup uslugama, uključujući obrazovanje; apelira na strane da okončaju regrutiranje i iskorištavanje djece za oružane sukobe i druge teške prekršaje nad djecom;

15.  poziva na to da sigurnost opskrbe hranom i dalje ostane jedno od glavnih područja interveniranja, uz poboljšanja usmjerenosti i učinka dostavljene humanitarne pomoći u hrani, te odabir korisnika na temelju stupnja njihove ranjivosti;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi Južnog Sudana, povjereniku za ljudska prava u Južnom Sudanu, Nacionalnoj zakonodavnoj skupštini Južnog Sudana, institucijama Afričke unije, Međuvladinoj upravi za razvoj, supredsjedateljima Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a te glavnom tajniku UN-a.