Πρόταση ψηφίσματος - B8-0221/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0221/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0211/2014

Διαδικασία : 2014/2921(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0221/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0221/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0221/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας

(2014/2921(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις εκθέσεις προόδου της Τουρκίας,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που έκαναν στις 11η Φεβρουαρίου 2014 οι ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2014 η Τουρκία εξέδωσε οδηγία προς νατιλλομένους (navtex) με την οποία δέσμευσε παράνομα μια μεγάλη περιοχή στο νότιο μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών από το Τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρός από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2014 με βάση σχετικές άδειες που έχουν χορηγήσει οι τουρκοκυπριακές αρχές στην TPAO (τουρκική εταιρεία πετρελαίων) για τη διεξαγωγή ερευνών εξ ονόματος των Τουρκοκυπρίων·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις ζώνες που δεσμεύτηκαν με τη συγκεκριμένη οδηγία προς ναυτιλλομένους εκτείνονται από περιοχές στα ανοιχτά της Αμμοχώστου και στα ανοιχτά της Λάρνακας έως τα ύδατα νότια της Λεμεσού, και συνεπώς δεν βρίσκονται σε καμιά περίπτωση στις περιοχές που η Τουρκία ισχυρίζεται παράνομα ότι ανήκουν στη δική της ΑΟΖ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Οκτωβρίου 2014, μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας σχετικά με τη δέσμευση περιοχών για σεισμικές έρευνες νότια της Κύπρου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποφάσισε να αναστείλει τη συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις και η πολιτική λύση εξακολουθούν να αποτελούν τον μόνο τρόπο για την επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα καταστεί δυνατόν μόνο αν και τα δύο τα μέρη εξασφαλίσουν ένα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Επιτελείο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε πως το τουρκικό πολεμικό σκάφος Γκελίμπολου, που συμμετέχει σε διεξαγόμενη επιχείρηση του τουρκικού ναυτικού με ονομασία «Ασπίδα της Μεσογείου», έλαβε διαταγή να διεξαγάγει «επιχειρήσεις ναυτικής ασφάλειας για την ασφαλή και ακίνδυνη ναυσιπλοΐα και την αποτροπή της τρομοκρατίας», και θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της εξέδρας γεωτρήσεων Saipem 10.000 που πραγματοποιεί ερευνητικές γεωτρήσεις στο τεμάχιο 9, από απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων (εννέα χιλιομέτρων),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποθέματα αερίου στο κοίτασμα Αφροδίτη εκτιμώνται σε πέντε τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο κοίτασμα, καθώς και άλλα κοιτάσματα αερίου, βρίσκονται στα νότια της Κύπρου και μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπίπτει με τον πρόσφατο ορισμό του Espen Barth Einde στη θέση του νέου Ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, και περιορίζει τις δυνατότητες για εξεύρεση συνολικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε γραπτή δήλωση που εκδόθηκε σε συνέχεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας (MGK) στις 30 Οκτωβρίου 2014 αναφέρεται πως η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και την ανατολική Μεσόγειο, και στην οικονομική ζώνη για την οποία έχει χορηγήσει άδεια η τουρκοκυπριακή πλευρά·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με την οποία παραχωρεί δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο υπέδαφος σε ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει τις γεωτρήσεις·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει και κυρώσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τις συμφωνίες ΑΟΖ που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ισραήλ·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ περιλαμβάνουν το δικαίωμα για σύναψη διμερών συμφωνιών και το δικαίωμα για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων σύμφωνα με την UNCLOS·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία διεξάγει ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ με στόχο να γίνει κράτος μέλος της·

1.      εκφράζει την αποδοκιμασία του για την προκλητική στάση της Τουρκίας και την παρέμβασή της στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου μέσα στην ΑΟΖ της· υπενθυμίζει ότι η παρέμβαση αυτή είναι παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, και θα μπορούσε να ακυρώσει τις προσπάθειες για μια διαδικασία διαπραγμάτευσης·

2.      καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τις σεισμικές έρευνες που διεξάγει στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία της Κύπρου στα χωρικά της ύδατα και την ΑΟΖ της·

3.      καλεί την Τουρκία να επιδείξει καλή θέληση αποσύροντας τα πλοία της από τα κυπριακά ύδατα, να αποκλιμακώσει την ένταση και να σταματήσει αμέσως τις παράνομες και προκλητικές ενέργειές της στην ΑΟΖ της Κύπρου, προκειμένου να διευκολύνει την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

4.      αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κύπρου να εκμεταλλεύεται τους πόρους που βρίσκονται μέσα στην ΑΟΖ της· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι πόροι του νησιού πρέπει να ανήκουν εξίσου σε όλους τους Κύπριους, στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης, επωφελούς για όλες τις πλευρές, και ότι το ζήτημα του φυσικού αερίου δεν θα πρέπει να εμποδίσει τις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, αλλά να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για την ενίσχυσή τους·

5.      επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά την ισχυρή υποστήριξή του για την επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο μιας διευθέτησης δίκαιης και για τις δύο κοινότητες, στη βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σε μια ενιαία Κύπρο, μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ, με ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα και ενιαία εθνική κυριαρχία, η οποία να προσφέρει μία ενιαία κυπριακή ιθαγένεια·

6.      χαιρετίζει τις διαρκείς προσπάθειες του νέου Ειδικού συμβούλου των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Espen Barth Eide, όσον αφορά τη δημιουργία των προϋποθέσεων και του πλαισίου για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου· επισημαίνει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας έχουν υπονομεύσει τις προσπάθειες αυτές, σε μια χρονική στιγμή που ήταν δυνατή η επίτευξη προόδου·

7.      καλεί την Τουρκία να επιδείξει ουσιαστική πολιτική βούληση προκειμένου να επιτευχθεί μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση όσον αφορά τη μακρόχρονη διαίρεση του νησιού, η οποία θα είναι πραγματικά επωφελής για όλους τους Κυπρίους· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η δέσμη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρότειναν οι Ελληνοκύπριοι απορρίφθηκε από την τουρκοκυπριακή πλευρά·

8.      καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει την UNCLOS, η προσχώρηση στην οποία αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου και συνεπώς προϋπόθεση για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ· υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι θα πρέπει, ως χώρα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, να ενεργεί με βάση τις αξίες της ΕΕ, αποφεύγοντας ενέργειες εχθρικές προς οποιοδήποτε κράτος μέλος·

9.      καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά τις δραστηριότητες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο και στο κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.