Prijedlog rezolucije - B8-0221/2014Prijedlog rezolucije
B8-0221/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0211/2014

Postupak : 2014/2921(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0221/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0221/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0221/2014

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra

(2014/2921(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. godine,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika predsjednika Europskog vijeća od 7. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Turskoj, uključujući i one o izvješćima o napretku Turske,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu vođa zajednica ciparskih Grka i ciparskih Turaka od 11. veljače 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Turska 3. listopada 2014. navigacijskim teleksom (NAVTEX) izdala uputu kojom je protupravno odredila veliko područje u južnom dijelu isključivog gospodarskog pojasa Republike Cipra za seizmička ispitivanja koja će od 20. listopada do 30. prosinca 2014. provoditi turski brod Barbaros na temelju istraživačkih dozvola koje su tursko-ciparske vlasti izdale turskom državnom naftnom poduzeću Turkish Petroleum Corporation (TPAO) za provedbu istraživanja u korist turske zajednice na Cipru;

B.  budući da se neke od zona određenih u okviru ove upute izdane NAVTEX-om protežu od obala gradova Famaguste i Larnace do voda južno od grada Limassola te ni u kojem slučaju nisu unutar područjâ za koja Turska protupravno tvrdi da su dio njezina isključivog gospodarskog pojasa;

C.  budući da se 7. listopada 2014., nakon što je Turske objavila da je odredila područja za seizmička ispitivanja južno od Cipra, predsjednik Anastasiades odlučio povući iz pregovora pod vodstvom UN-a;

D.  budući da su pregovori i političko rješenje i dalje jedini način za postizanje pravednog, održivog i sporazumnog rješenja ciparskog pitanja; budući da će to biti moguće samo ako obje strane osiguraju pozitivno i konstruktivno okružje;

E.  budući da je vojni stožer turskih oružanih snaga objavio da je ratnom brodu TCG Gelibolu, koji sudjeluje u trenutačnoj turskoj pomorskoj operaciji pod nazivom „Sredozemni štit”, dodijeljen zadatak „provođenja pomorskih sigurnosnih operacija kako bi se omogućilo sigurno i zaštićeno kretanje brodova morem i spriječile moguće terorističke aktivnosti” te da će nastaviti nadzirati aktivnosti naftne platforme Saipem 10 000 u okviru istraživačkog bušenja polja 9 i to s udaljenosti od 5 nautičkih milja (9 kilometara);

F.  budući da procjene pokazuju da bi se na području plinskog polja Aphrodite moglo nalaziti oko 5 bilijuna kubičnih metara plina; budući da se ta i druga ležišta plina nalaze južno od Cipra i unutar isključivog gospodarskog pojasa Republike Cipra;

G.  budući da se turska prijetnja isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra podudara s nedavnim imenovanjem g. Espena Bartha Eidea za novog posebnog savjetnika glavnog tajnika UN-a za Cipar i nepovoljno utječe na mogućnost postizanja cjelovitog rješenja ciparskog pitanja;

H.  budući da se u pisanoj izjavi objavljenoj nakon sastanka turskog Vijeća za nacionalnu sigurnost (MGK) održanog 30. listopada 2013. nalazilo obećanje da će Turska nastaviti štititi svoja prava i interese u epikontinentalnom pojasu u Egejskom moru i istočnom Sredozemlju te u gospodarskoj zoni za koju ima dozvolu od ciparskih Turaka;

I.  budući da je ciparska vlada već potpisala sporazum kojim se dodjeljuju prava na istraživanje i iskorištavanje mogućih ležišta ugljikovodika u morskom podzemlju međunarodnim poduzećima, koja su već započela operacije bušenja;

J.  budući da Turska nije zemlja potpisnica Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) koju je Republika Cipar potpisala i ratificirala; budući da Turska ne priznaje sporazume o isključivom gospodarskom pojasu koje je Republika Cipar sklopila s Egiptom, Libanonom i Izraelom;

K.  budući da se u suverena prava država članica EU-a ubrajaju i pravo sklapanja bilateralnih sporazuma te pravo na istraživanje i iskorištavanje vlastitih prirodnih resursa u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora;

L.  budući da Turska sudjeluje u pristupnim pregovorima s EU-om s ciljem da postane država članica;

1.  osuđuje provokativni stav Turske i zadiranje u suverena prava Cipra u okviru njegova isključivog gospodarskog pojasa; podsjeća da je prema međunarodnom pravu, uključujući i UNCLOS, takvo zadiranje protupravno te može poništiti napore uložene u postupak pregovora;

2.  poziva tursku Vladu da obustavi seizmičko ispitivanje koje provodi u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra, da pokaže suzdržanost i poštuje suverenitet Cipra nad njegovim teritorijalnim vodama i isključivim gospodarskim pojasom;

3.  poziva Tursku da pokaže dobru volju povlačenjem svojih brodova iz ciparskih voda, da smanji napetosti i odmah prestane provoditi svoje protupravne i provokativne aktivnosti unutar ciparskog isključivog gospodarskog pojasa kako bi se olakšao nastavak postupka pregovora;

4.  priznaje pravo Cipra da razvija načine iskorištavanja resursa unutar svog isključivog gospodarskog pojasa; napominje, međutim, da bi se resursi otoka trebali ravnopravno dijeliti među svim građanima Cipra u kontekstu cjelovitog rješenja koje bi koristilo svim stranama te da pitanje prirodnog plina ne bi trebalo sprečavati napore da se pronađe rješenje, već bi trebalo služiti kao koristan alat u tome;

5.  ponovno ponavlja svoju snažnu podršku ponovnom ujedinjenju Cipra na temelju poštenog rješenja za obje zajednice u obliku savezne države s dvije zajednice i dvije zone s političkom ravnopravnosti te članstvom u UN-u i EU-u za ujedinjeni Cipar koji ima jedinstvenu međunarodnu pravnu osobnost i jedinstveni suverenitet na temelju kojeg se građanima dodjeljuje jedinstveno ciparsko državljanstvo;

6.  pozdravlja stalne napore novog posebnog savjetnika glavnog tajnika UN-a za Cipar, Espena Bartha Eidea u pokušaju da uspostavi nužne uvjete i okvir za nastavak razgovora između dviju ciparskih zajednica; napominje da su postupci Turske ugrozili te napore u trenutku kada je napredak bio moguć;

7.  poziva Tursku da iskaže iskrenu političku volju radi pronalaska cjelovitog održivog rješenja dugotrajne podjele otoka od kojeg će imati koristi svi Ciprani; žali u tom pogledu što su ciparski Turci odbili paket mjera za izgradnju povjerenja koji je predložila grčka zajednica na Cipru;

8.  poziva tursku Vladu da potpiše i ratificira UNCLOS, čije je članstvo dio pravne stečevine i kao takvo preduvjet za pristupanje Turske EU-u; podsjeća Tursku da bi kao zemlja kandidatkinja za članstvo u EU-u trebala djelovati u skladu s vrijednostima EU-a, izbjegavajući neprijateljska postupanja prema bilo kojoj državi članici EU-a;

9.  zahtijeva od Komisije da pomno prati turske aktivnosti u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra te da o tome izvješćuje Parlament;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, Komisiji te predsjedniku i parlamentu Republike Cipra, čelniku turske zajednice na Cipru i predsjedniku, vladi i parlamentu Republike Turske;