Procedūra : 2014/2921(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0221/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0221/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0052

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 147kWORD 63k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.125v01-00
 
B8-0221/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP))  
B8‑0221/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 23. un 24. oktobra secinājumus,

–       ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersonas 2014. gada 7. oktobra paziņojumu,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Turciju, tostarp rezolūcijas par progresa ziņojumiem attiecībā uz Turciju,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju,

–       ņemot vērā Kipras grieķu un Kipras turku kopienu vadītāju 2014. gada 11. februāra kopīgo paziņojumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2014. gada 3. oktobrī Turcija izdeva NAVTEX (Navigācijas telekss) direktīvu, nelikumīgi nosakot plašu Kipras ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ) dienvidu daļu par teritoriju, kurā laika posmā no 2014. gada 20. oktobra līdz 30. decembrim Turcijas zinātniskais kuģis „Barbaros” veiks seismiskos pētījumus, balstoties uz izpētes licencēm, ko Kipras turku iestādes ir izsniegušas Turcijas naftas korporācijai „TPAO” izpētes veikšanai turku tautības kipriešu vārdā;

B.     tā kā dažas no zonām, kas rezervētas saskaņā ar šo NAVTEX direktīvu, stiepjas no Famagustas piekrastes apgabaliem un Larnakas piekrastes līdz ūdeņiem dienvidos no Limasolas un nekādā ziņā neatrodas tajos apgabalos, uz kuriem Turcija nelikumīgi pretendē it kā esošiem tās EEZ zonā;

C.     tā kā 2014. gada 7. oktobrī pēc Turcijas paziņojuma, ka tā rezervē apgabalus seismiskiem pētījumiem dienvidos no Kipras, prezidents Anastasides nolēma apturēt savu dalību ANO atbalstītajās sarunās;

D.     tā kā sarunas un politisks risinājums joprojām ir vienīgais veids, kā panākt taisnīgu, ilgstpējīgu un izdiskutētu Kipras jautājuma noregulējumu; tā kā tas būs iespējams tikai tad, ja abas puses nodrošina labvēlīgu un konstruktīvu gaisotni;

E.     tā kā Turcijas bruņoto spēku generālštābs ir paziņojis, ka karakuģim TCG Gelibolu, kurš piedalās notiekošajā Turcijas flotes operācijā ar nosaukumu „Mediterranean Shield”, ir dots uzdevums „veikt jūras drošības operācijas, lai nodrošinātu kuģu drošu pārvietošanos jūrā un atvairītu terorismu” un ka tas turpinās novērot urbšanas platformas Saipem 10 000 darbību 9. izpētes urbuma blokā no 5 jūras jūdžu (9 kilometru) attāluma;

F.     tā kā aplēses rāda, ka gāzes lauks „Afrodīte” varētu saturēt apmēram 5 triljardus kubikmetru gāzes; tā kā šī un citas gāzes krātuves atrodas dienvidos no Kipras un Kipras EEZ robežās;

G.     tā kā Turcijas radītie draudi Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā sakrīt ar neseno ANO ģenerālsekretāra īpašā padomnieka Kipras jautājumos Espen Barth Eide iecelšanu amatā un nelabvēlīgi ietekmē sarunas, kuru mērķis ir rast visaptverošu risinājumu Kipras problēmai,

H.     tā kā rakstisks paziņojums, ko izdeva pēc Turcijas Nacionālās drošības padomes (MGK) 2014. gada 30. oktobra sanāksmes, pauda solījumu, ka Turcijas turpinās aizstāvēt savas tiesības Egejas jūras kontinentālajā šelfā un Vidusjūras dienvidos, un ekonomikas zonā, ko licencējuši turku tautības kirpieši;

I.      tā kā Kipras valdība jau ir parakstījusi nolīgumu, kas piešķir tiesības veikt izpēti un izmantot iespējamās ogļūdeņraža rezerves jūras dibena dzīlēs ārvalstu uzņēmumiem, kuri jau ir sākuši urbšanas darbus;

J.      tā kā Turcija nav parakstījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS), kuru Kipra ir parakstījusi un ratificējusi; tā kā Turcija neatzīst tos EEZ līgumus, ko Kipra ir noslēgusi ar Ēģipti, Libānu un Izraēlu;

K.     tā kā ES dalībvalstu suverēnās tiesības ietver tiesības slēgt divpusējus nolīgumus un tiesības izpētīt un izmantot savus dabas resursus saskaņā ar UNCLOS;

L.     tā kā Turcija risina iestāšanās sarunas ar ES, lai varētu kļūt par tās dalībvalsti,

1.      pauž nosodījumu par Turcijas provokatīvo attieksmi un iejaukšanos Kipras suverēnajās tiesībās tās EEZ; atgādina, ka šāda iejaukšanās ir nelikumīga starptautiskajās tiesībās, tostarp UNCLOS, un var izjaukt centienus, kas vērsti uz sarunu procesu;

2.      aicina Turcijas valdību apturēt seismisko izpēti, ko tā veic Kipras EEZ, izrādīt savaldību un respektēt Kipras suverēnās tiesības uz tās teritoriālajiem ūdeņiem un tās EEZ;

3.      aicina Turciju parādīt labo gribu, atsaucot savus kuģus no Kipras ūdeņiem, samazināt spriedzi un nekavējoties apturēt savas nelegālās un provokatīvās darbības Kipras EEZ, lai atvieglotu sarunu procesa atsākšanu;

4.      atzīst Kipras tiesības attīstīt resursus tās EEZ; tomēr norāda, ka šīs salas resursi būtu jāsadala līdzvērtīgi starp visiem kipriešiem saistībā ar vispārēju noregulējumu, no kura labums būtu visām pusēm, un ka jautājumam par dabasgāzi vajadzētu nevis liegt, bet gan kalpot par noderīgu rīku centieniem rast risinājumu;

5.      atkārtoti apliecina stingru atbalstu Kipras apvienošanai, pamatojoties uz taisnīgu risinājumu abām kopienām, kas balstītos uz divu politiski līdztiesīgu kopienu un teritoriju federāciju, un tam, lai apvienotai Kiprai kā ANO un ES dalībniecei būtu vienots starptautisks juridiskas personas statuss, vienota suverenitāte un vienota apvienotās Kipras pilsonība;

6.      atzinīgi vērtē ANO ģenerālsekretāra jaunā īpašā padomnieka Kipras jautājumos Espen Barth Eide pūles, cenšoties radīt nepieciešamos nosacījumus un regulējumu saruanu atsākšanai starp abām Kipras kopienām; norāda, ka Turcijas darbības izjauca šos centienus brīdī, kad bija iespējams progress;

7.      aicina Turciju izrādīt patiesu politisko gribu, lai rastu visaptverošu un ilgtspējīgu risinājumu ilgstošajam salas sadalījumam, jo šāds risinājums sniegtu patiesu labumu visiem kipriešiem; šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka Kipras turku puse ir noraidījusi Kipras grieķu ierosināto uzticības veidošanas pasākumu paketi;

8.      aicina Turcijas valdību parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS), dalība kurā ir daļa no acquis communautaire un kas tādā veidā ir priekšnoteikums, lai Turcija varētu pievienoties ES; atgādina Turcijai, ka tai kā ES kandidātvalstij būtu jārīkojas saskaņā ar ES vērtībām, izvairoties no darbībām, kas ir naidīgas pret dalībvalstīm;

9.      prasa Komisijai cieši sekot līdzi Turcijas darbībām Kipras Republikas EEZ un ziņot par tām Parlamentam;

10.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, Komisijai, Kipras Republikas prezidentam un parlamentam, Kipras turku kopienas vadītājam un Turcijas prezidentam, valdībai un parlamentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika