Prijedlog rezolucije - B8-0222/2014Prijedlog rezolucije
B8-0222/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu

5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0213/2014

Postupak : 2014/2922(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0222/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0222/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0222/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o humanitarnoj situaciji u Južnom Sudanu

(2014/2922(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Južnom Sudanu,

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornika potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 28. kolovoza 2014. o stanju u Južnom Sudanu,

–  uzimajući u obzir plan za Sudan i Južni Sudan usvojen 24. travnja 2012.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je UN proglasio stanje u Južnom Sudanu izvanrednim stanjem 3. stupnja – najvećim stupnjem humanitarne krize;

B.  budući da je Južni Sudan najmlađa i najkrhkija država na svijetu i da u humanitarnom smislu nalazi na drugom mjestu prema konačnom indeksu Europske komisije za procjenu globalne ugroženosti i krize;

C.  budući da je humanitarna pomoć doprla do 2,4 milijuna ljudi u Južnom Sudanu od početka 2014. godine;

D.  budući da se u rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 2155 (2014) izražava duboka zabrinutost zbog masovnog raseljavanja osoba i produbljivanja humanitarne krize;

E.  budući da se broj osoba u Južnom Sudanu kojima je potrebna humanitarna pomoć procjenjuje na 3,8 milijuna, da ih je 1,4 milijuna interno raseljeno, a više od 450 000 traži utočište u susjednim zemljama;

F.  budući da je 7 milijuna ljudi izloženo riziku od nesigurne opskrbe hranom, s tim da se 3,9 milijuna nalazi u neposrednoj opasnosti, te budući da su vodeće agencije za humanitarnu pomoć upozoravaju da bi dijelove Južnog Sudana mogla pogoditi glad početkom 2015. ako se nastave sukobi;

G.  budući da su najveće humanitarne potrebe one za hranom, čistom vodom, zdravstvenom skrbi, utočištem, održavanjem čistoće, higijenom, reakcijom na epidemije (poput kolere) i zaštitom;

H.  budući da zabrinjava ponovna pojava kolere u okrugu Lopa-Lafon;

I.  budući da je Europska komisija 20. listopada 2014. povećala iznos svoje humanitarne pomoći od 100 milijuna eura za 20 milijuna eura, čime je ukupan iznos humanitarnih sredstava EU-a namijenjenih ovoj krizi porastao na više od 245 milijuna eura u 2014. godini, što čini više od trećine cjelokupne međunarodne pomoći;

J.  budući da pristup osobama kojima je potrebna pomoć i dalje otežavaju neprijateljstva i nasilje, koji su također usmjereni na humanitarne djelatnike i dostavljenu pomoć; budući da u Južnom Sudanu oko 80 % svih zdravstvenih i osnovnih usluga pružaju nevladine organizacije;

K.  budući da je osobito potrebno osigurati raspodjelu osnovnih zaliha hrane u gradovima Boru i Bentiuu;

L.  budući da je EU reprogramirao „ugovor o izgradnji države”, koji je prvobitno bio zamišljen kao proračunska pomoć, u partnerstvo s nevladinim i međunarodnim organizacijama usmjereno na obrazovne i zdravstvene potrebe;

M.  budući da je 4. siječnja 2014., nakon zahtjeva UN-a za pružanje pomoći, aktiviran mehanizam EU-a za civilnu zaštitu kako bi se pružila pomoć Južnom Sudanu;

N.  budući da su humanitarna sredstva gotovo iscrpljena zbog višestruke i dugotrajne globalne krize;

O.  budući da bi ta humanitarna kriza mogla utjecati na mnogo širu regiju koja je ionako sklona nestabilnosti;

P.  budući da rodno uvjetovano nasilje u Južnom Sudanu ima duboke korijene;

Q.  budući da je mirovnim pregovorima ostvaren neznatan napredak i da je koordinator UN-a za humanitarnu pomoć izjavio da su slabi izgledi za održiv mir na političkoj razini i u odnosima između zajednica;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog humanitarne situacije i nesigurne opskrbe hranom u Južnom Sudanu, koje se pogoršavaju učestalim elementarnim nepogodama; ističe da je ta zemlja osobito krhka i nestabilna te je ozbiljno zabrinut da će kritično stanje javnog zdravlja u Južnom Sudanu odnijeti još ljudskih života;

2.  poziva međunarodnu zajednicu da bude dosljedna svojim obvezama u pogledu financiranja te da osigura sredstva kako bi odmah odgovorila na pogoršanje humanitarne situacije;

3.  osuđuje pogoršanje odnosa između humanitarne zajednice i vlade, a posebno ilegalno oporezivanje pomoći te uznemiravanje, pa čak i nekažnjeno ubijanje humanitarnih djelatnika;

4.  traži od vlade i svih uključenih strana da poštuju međunarodno humanitarno pravo i međunarodne propise o ljudskim pravima, da osiguraju pristup i zaštitu humanitarnim agencijama koje dolaze u pomoć napaćenom civilnom stanovništvu te da otvore humanitarne koridore za dostavu zaliha i opreme; konstatira da je znatan broj stranih humanitarnih agencija već napustio Južni Sudan;

5.  potiče EU da reprogramira svoju razvojnu pomoć kako bi se zadovoljilo najhitnije potrebe stanovništva u Južnom Sudanu i podržalo tranziciju prema miru i stabilnosti;

6.  osuđuje prijavljena kršenja ljudskih prava i zlostavljanja, poziva sve strane da odmah okončaju svako kršenje ljudskih prava, uključujući i kršenja kojima su izložene izbjeglice i raseljene osobe, žene, pripadnici ugroženih skupina i novinari te poziva da se osobe odgovorne za kršenja ljudskih prava pozove na odgovornost;

7.  osuđuje prethodna kršenja sporazuma o prekidu neprijateljstva te apelira na sve strane da poštuju sporazum i da ne započinju ponovo sukobe;

8.  podsjeća na to da su potpuna provedba sporazuma o primirju i brzi nastavak pregovora koji bi doveli do formiranja prijelazne vlade nacionalnog jedinstva jedino dugoročno rješenje za stanovnike Južnog Sudana; izražava posebnu zabrinutost zbog etničke dimenzije sukoba;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi Južnog Sudana, povjereniku za ljudska prava u Južnom Sudanu, Nacionalnoj zakonodavnoj skupštini Južnog Sudana, institucijama Afričke unije, Međuvladinoj upravi za razvoj, supredsjedateljima Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a te glavnom tajniku UN-a.