Prijedlog rezolucije - B8-0223/2014Prijedlog rezolucije
B8-0223/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0211/2014

Postupak : 2014/2921(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0223/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0223/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0223/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra

(2014/2921(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2014. o Izvješću o napretku Turske za 2013.[1],

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za opće poslove od 17. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika predsjednika Europskog vijeća od 7. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir Izvješće o napretku Turske za 2014. od 8. listopada 2014,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 24. listopada 2014.,

  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je 3. listopada 2014. Turska poslala navigacijsku obavijest NAVTEX prema kojoj je veliko područje u južnom dijelu isključivog gospodarskog pojasa Cipra protupravno „odredila” za seizmička istraživanja koja će od 20. listopada do 30. prosinca 2014. provoditi turski brod Barbaros; budući da se tim seizmičkim istraživanjima utječe na istražna polja koja je Vlada Republike Cipra dodijelila talijanskom poduzeću Eni i društvu Korea Gas Corporation radi istraživanja mogućih nalazišta ugljikovodika na morskom dnu;

B.  budući da unatoč ponovljenim pozivima EU-a, izraženima i u Izvješću Komisije o napretku Turske za 2014., Turska i dalje osporava postojanje Republike Cipra i njezino legitimno pravo da istražuje i iskorištava prirodne resurse u svojem isključivom gospodarskom pojasu te time dovodi u pitanje aktivnosti europskog poduzeća; budući da su tvrdnje i aktivnosti Turske pravno neutemeljene te u očitoj suprotnosti s međunarodnim pravom te Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS);

C.  budući da je EU u više navrata ponovio da se Turska mora jasno obvezati na dobrosusjedske odnose i mirno rješavanje sporova u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda;

D.  budući da se aktivnosti Turske u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra podudaraju s nedavnim imenovanjem g. Espena Bartha Eidea na mjesto novog posebnog savjetnika glavnog tajnika UN-a te nepovoljno utječu na vođenje pregovora kojima se nastoji pronaći cjelovito rješenje za ciparski problem;

 

1.  potiče Tursku da djeluje odmjereno i u skladu s međunarodnim pravom; podsjeća na zakonitost isključivog gospodarskog pojasa Republike Cipra; poziva Tursku da poštuje i u cijelosti primjenjuje Deklaraciju koju su Europska zajednica i njezine države članice izdale 21. rujna 2005.;

2.  ponavlja poziv Vladi Turske da bez odgađanja potpiše i ratificira Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS), koja je dio pravne stečevine Europske unije;

3.  poziva Tursku da poštuje suverenitet država članica nad njihovim teritorijalnim morima; ponavlja da se u suverena prava država članica ubraja i pravo na sklapanje bilateralnih sporazuma te na istraživanja i iskorištavanja njihovih prirodnih resursa u skladu s UNCLOS-om;

4.  ponavlja da daje važnost normalizaciji odnosa između Turske i svih država članica te smatra da bi se nastavkom i/ili ponavljanjem tih aktivnosti moglo nepovoljno utjecati na odnose između Turske i EU-a, pa i na proces njezina pristupanja Uniji;

5.  ističe važnost prekida provokacija u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra i suzdržavanja upućivanja prijetnji Republici Cipru; napominje da se tim aktivnostima i prijetnjama dovodi u pitanje nastavak pregovora kojima se nastoji pronaći cjelovito rješenje za ciparski problem; poziva na stabilnost u toj vrlo nestabilnoj regiji zbog budućih izazova;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te Vladi i Parlamentu Republike Turske.