Postopek : 2014/2921(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0223/2014

Predložena besedila :

B8-0223/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0052

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 121kWORD 55k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.127v01-00
 
B8-0223/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o turških ukrepih, ki ustvarjajo napetosti v izključni ekonomski coni Republike Ciper (2014/2921(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o turških ukrepih, ki ustvarjajo napetosti v izključni ekonomski coni Republike Ciper (2014/2921(RSP))  
B8-0223/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o poročilu o napredku Turčije za leto 2013(1),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve z dne 17. decembra 2013,

–  ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo predsednika Evropskega Sveta z dne 7. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju poročila o napredku Turčije za leto 2014 z dne 8. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 24. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Turčija 3. oktobra 2014 sprejela direktivo o sistemu NAVTEX (navigacijski teleks), v skladu s katero je nezakonito določila obsežno območje na jugu izključne ekonomske cone Republike Ciper, na katerem naj bi turško plovilo Barbados od 20. oktobra do 30. decembra 2014 izvajalo seizmične raziskave; ker te raziskave vplivajo na območji, ki ju je ciprska vlada dodelila italijanskemu podjetju Eni in podjetju Korea Gas Corporation za raziskovanje morebitnih zalog ogljikovodika na morskem dnu;

B.  ker Turčija kljub večkratnim pozivom EU, tudi v poročilu Komisije o napredku Turčije za leto 2014, še naprej ne priznava obstoja Republike Ciper in njene zakonite pravice do raziskovanja in izkoriščanja naravnih virov v izključni ekonomski coni, s čimer ovira dejavnosti evropskega podjetja; ker turške zahteve in ukrepi niso pravno utemeljeni in so v neposrednem nasprotju z mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS);

C.  ker je EU večkrat poudarila, da se mora Turčija jasno zavezati dobrim sosedskim odnosom in mirnemu reševanju sporov v skladu z Listino Združenih narodov;

D.  ker turški ukrepi v izključni ekonomski coni Republike Ciper sovpadajo z nedavnim imenovanjem novega posebnega svetovalca generalnega sekretarja ZN Espena Bartha Eideja in negativno vplivajo na pogajanja za celovito rešitev ciprskega vprašanja;

1.  poziva Turčijo, naj deluje premišljeno in v skladu z mednarodnim pravom; opozarja na zakonitost izključne ekonomske cone Republike Ciper; poziva Turčijo, naj spoštuje in v celoti izvaja deklaracijo, ki so je sprejele Evropska skupnost in njene države članice 21. septembra 2005;

2.  poziva turško vlado, naj brez nadaljnjega odlašanja podpiše in ratificira Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), ki je del pravnega reda Evropske unije;

3.  poziva Turčijo, naj spoštuje suverenost držav članic EU glede njihovih teritorialnih vod; ponovno poudarja, da suverene pravice držav članic zajemajo pravico do sklepanja dvostranskih sporazumov ter do raziskovanja in izkoriščanja njihovih naravnih virov v skladu s konvencijo UNCLOS;

4.  ponovno poudarja, kako pomembno je, da se odnosi med Turčijo in vsemi državami članicami EU normalizirajo, in meni, da bi vztrajanje pri teh ukrepih in/ali njihovo ponavljajoče izvajanje utegnilo negativno vplivati na turške odnose z EU, vključno s pristopnim postopkom;

5.  poudarja, da se je treba vzdržati groženj proti Republiki Ciper in ustaviti provokativne ukrepe znotraj njene izključne ekonomske cone; opozarja, da ti ukrepi in grožnje ogrožajo nadaljevanje pogajanj za celovito rešitev ciprskega vprašanja; poziva k stabilnosti na tem zelo občutljivem območju glede na prihodnje izzive;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Turčije.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0235.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov