Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0224/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0224/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a dél-szudáni humanitárius helyzetről

5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0213/2014

Eljárás : 2014/2922(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0224/2014
Előterjesztett szövegek :
B8-0224/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0224/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása a dél-szudáni humanitárius helyzetről

(2014/2922(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Dél-Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a dél-szudáni helyzetről szóló 2014. január 16-i állásfoglalására[1],

–       tekintettel Catherine Ashtonnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Dél-Szudánra vonatkozó, Addisz-Abebában kötött megállapodásról szóló 2014. május 10-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivője által Dél-Szudánnal kapcsolatban 2014. augusztus 28-án és október 31-én tett nyilatkozatokra,

–       tekintettel a dél-szudáni helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. július 10-i 2014/449/KKBP tanácsi határozatra[2],

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2155 (2014) sz. határozatára,

–       tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának az emberi jogok dél-szudáni helyzetéről szóló időközi jelentésére, amelyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 27. ülésén került a testület elé megvitatásra,

–       tekintettel az OCHA (az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala) 2014. október 23-i helyzetjelentésének a dél-szudáni válságról szóló 59. sz. jelentésére,

–       tekintettel a dél-szudáni helyzetről szóló tárgyalásokra, melyekre a Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) által Jubában, 2014. október 22-én megrendezett minicsúcson került sor,

–       tekintettel a 2005. évi átfogó szudáni békemegállapodásra,

–       tekintettel az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági Tanácsa által 2012. április 24-én kiadott közleményben felvázolt, Szudánra és Dél-Szudánra vonatkozó ütemtervre, amelyet az Unió teljes mértékben támogat,

–       tekintettel az Afrikai Unió Dél-Szudánnal foglalkozó vizsgálóbizottságának időközi jelentésére, melyet 2014. június 26–27-én ismertettek Malabóban, Egyenlítői-Guineában,

–       tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–       tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a politikai konfliktus akkor vette kezdetét, amikor Salva Kiir, az ország dinka etnikumához tartozó elnöke azzal vádolta a menesztett, nuer származású Riek Machar alelnököt, hogy államcsínyt tervezett ellene; mivel Riek Machar tagadta az államcsínykísérletet;

B.     mivel a jelenlegi konfliktusra demokratikus politikai megoldást kell találni, amely megnyitná az utat egy olyan demokratikus egyetértésben kialakított intézményrendszer felé, amelyre a függetlenségről szóló népszavazás révén megszületett új állam felépíthető; mivel a civil társadalom a probléma békés, politikai úton történő megoldását sürgeti;

C.     mivel a dél-szudáni konfliktusban részt vevő felek 2014. január 7-én Addisz-Abebában tárgyalásokat kezdtek az IGAD égisze alatt; mivel a megbeszélések legfontosabb témái az összetűzések megszüntetése, humanitárius folyosók megnyitása, a politikai foglyok kérdése és a polgári lakosság védelme lesznek;

D.     mivel a folyamatban lévő béketárgyalások dacára a helyzetet továbbra is az instabilitás, harcok és a fegyveres erők mozgósítása jellemzi;

E.     mivel a 2014/449/KKBP tanácsi határozat előírja a belépés korlátozását, továbbá a pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztását a dél-szudáni politikai folyamatot egyebek mellett erőszakos cselekményekkel vagy a tűzszüneti megállapodások megszegésével hátráltató, valamint az emberi jogok dél-szudáni súlyos megsértéséért felelős személyekkel szemben; mivel érvényben marad a Dél-Szudánnal szemben elrendelt hatályos fegyverembargó;

F.     mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2155 (2014) sz. állásfoglalásában hangot ad mély aggodalmának a lakóhelyük elhagyására kényszerült személyek nagy száma és az egyre súlyosabb humanitárius válság miatt;

G.     mivel a fent említett OCHA-jelentés szerint több mint 1,4 millió személynek kellett elhagyni otthonát Dél-Szudánban, és körülbelül 470 000-en menekültek el Dél-Szudánból, akik most Etiópiában, Kenyában, Szudánban és Ugandában keresnek menedéket; mivel a gyerekek különösen kiszolgáltatottak egy polgárháborús helyzetben, és mivel 500 000 gyerek kényszerült elhagyni otthonát, 50 000-et fenyeget halál, éhínség vagy betegség, és 9 000-et soroztak be gyerekkatonának;

H.     mivel az általános dél-szudáni helyzet továbbra is feszült és kiszámíthatatlan, és Doleib Hillből és Bentiuból újabb fegyveres akciókról érkeznek hírek; mivel Dél-Szudánban az egészségügyi és az alapvető szolgáltatások 80%-át nem állami szervezetek nyújtják, és mivel a humanitárius segélyhez való hozzájutást továbbra is akadályozzák az összecsapások, valamint a segélyszervezetek munkatársai és eszközei elleni támadások;

I.      mivel az aktív ellenségeskedés képezi a válságra válaszoló humanitárius műveletek helyszíni végrehajtásának legfőbb akadályát; mivel az élelmiszerhez jutás továbbra is korlátozott országszerte, és mivel az alapvető élelmiszerek és táplálékok ingyenes kiosztására különösen nagy szükség van Bor és Bentiu városaiban; mivel az erőszakos cselekmények és a lakóhelyelhagyás következtében az emberek elveszítették megélhetésüket – ami különösen az élelemforrásokat érinti –, és mivel ez előbb-utóbb élelmezési válságot idézhet elő;

J.      mivel az ENSZ támogatásra irányuló kérését követően 2014. január 4-én megtörtént az uniós polgári védelmi mechanizmus mozgósítása Dél-Szudán természetbeni segítségnyújtással történő támogatására menedékhelyek, orvosi eszközök, gyógyszerek, jóléti anyagok és élelmiszer rendelkezésre bocsátásával;

K.     mivel az ENSZ 3. fokozatú vészhelyzetnek nyilvánította a dél-szudáni helyzetet, amely a humanitárius válság legsúlyosabb foka, és az ország második helyen áll az ECHO globális sérülékenység- és válságértékelési végső indexe szerint (a Közép-Afrikai Köztársaság után);

L.     mivel a Dél-Szudánban folyó erőszakos cselekmények elviselhetetlen humanitárius költségekkel járnak, az ENSZ becslése szerint a 2014-ben szükséges humanitárius segély 1,8 milliárd amerikai dollárt tesz ki;

M.    mivel a Bizottság 2014. szeptemberben bejelentette, hogy további 20 millió euróval növeli a dél-szudáni humanitárius tevékenységhez nyújtott életmentő támogatását; mivel ezzel az új támogatással a Bizottság által 2014-ben Dél-Szudánnak juttatott humanitárius segélyek összege több mint 120 millió euró, beleértve a szomszédos országok dél-szudáni menekültjeinek nyújtott támogatásokat is; mivel a válság megoldására az EU-tól – a tagállamoktól és a Bizottságtól – érkező humanitárius támogatás több mint 245 millió eurót tesz ki;

N.     mivel az árvíz, a szárazság és a lakhelyelhagyás miatt a betakarítás megszakadt és az élelmiszer-előállítás csökkent; mivel 7 millió ember nem jut elegendő élelemhez, akik közül 3,9 millió szenved a rendkívül bizonytalan élelmiszer-ellátás miatt, és mivel akár 50 000 gyerek is meghalhat az alultápláltság következtében, ha nem kapnak segítséget;

O.     mivel a humanitárius helyzet egyre romlik a kiszámíthatatlan árvizek, illetve a kolera és más járványos betegségek (malária, kala-azar és hepatitisz) terjedése miatt;

P.     mivel az esős évszak miatt jelenleg az ország több mint fele szárazföldön megközelíthetetlen;

Q.     mivel az államépítéshez és az instabilitás felszámolásához hosszú távú elképzelések és a nemzetközi közösség határozott, kiszámítható és stabil szerepvállalása szükséges;

1.      mélységesen elítéli a dél-szudáni harcokat, és sürgeti valamennyi felet, hogy tegyék le a fegyvert és haladéktalanul szüntessék be az erőszakos cselekményeket, amelyek a válság 2013 decemberi kezdete óta haláleseteket, sérüléseket és károkat okoztak a polgári lakosság körében, és amelyek következtében több százezren kényszerültek lakóhelyük elhagyására;

2.      mélységesen aggasztónak tartja a dél-szudáni humanitárius helyzetet (az ország egyébként is sérülékeny és instabil helyzetben van), amely destabilizálhatja az egész kelet-afrikai térséget; különösen aggasztónak találja a konfliktus etnikai vetületét; hangsúlyozza, hogy a hatalom erőszak révén vagy az etnikai vonalak mentén való megosztás által történő megszerzésére irányuló törekvések ellentmondanak a demokratikus jogállamiságnak, és sértik a nemzetközi jogot;

3.      sürgeti a konfliktusban részt vevő mindkét felet, hogy jussanak megállapodásra és teljes mértékben támogassák az Addisz-Abebában zajló tárgyalási folyamatot, amely haladéktalan tűzszünetet és erőfeszítéseket sürget a tartós béke és stabilitás megvalósítása érdekében; sürgeti a kormányt és a felkelőket, hogy a jóhiszeműség jegyében kezdjenek feltétel nélküli, befogadó és átfogó politikai tárgyalásokat a tárgyalások sikeres lezárása érdekében; üdvözli az Afrikai Uniónak és az IGAD-nak a nyitott párbeszéd és közvetítés előmozdítására irányuló erőfeszítéseit;

4.      üdvözli az Afrikai Unió Dél-Szudánnal foglalkozó vizsgálóbizottságának 2014. március 12-i alakuló ülését és munkája megkezdését, mely döntő jelentőségű lépés az emberi jogok független, nyilvános nyomon követése, vizsgálata és az azokra vonatkozó jelentéstétel terén; üdvözli az ENSZ dél-szudáni missziója (UNMISS) emberjogi vizsgálatai kapacitásainak az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának Hivatala támogatásával történő megerősítését;

5.      elítéli az emberi jogok megsértésének nyilvánosságra került eseteit,sürgeti valamennyi felet, hogy haladéktalanul hagyjon fel az emberi jogok megsértésével, beleértve a menekülteket és a lakóhelyük elhagyására kényszerülőket, valamint a nőket és a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozókat és az újságírókat érintő jogsértéseket, és sürgeti az emberi jogok megsértőinek felelősségre vonását;

6.      sürgeti valamennyi érintett felet, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot és emberi jogi normákat, biztosítson hozzáférést és védelmet a szenvedő polgári lakosság segítségére érkező humanitárius szervezetek számára és nyisson humanitárius folyosót a szállítmányok és eszközök célba juttatásához; rámutat arra, hogy számos, külföldi segélyeket továbbító ügynökség máris kivonult Dél-Szudánból, a helyben maradók pedig csak nehezen tudják kielégíteni a lakóhelyük elhagyására kényszerült polgári lakosok szükségleteit; megjegyzi továbbá, hogy ezek a segélyszervezetek még jelen pillanatban sem tudnak elérni számos olyan területet, ahol feltehetően további tízezrek várnak segítségre vagy vannak úton ilyen segítséget keresve; sürgeti, hogy biztosítsák a segélyszervezetek akadálytalan bejutását, és haladéktalanul vessenek véget a segélyszervezetek munkatársai illegális megadóztatásának, zsarolásának és zaklatásának;

7.      ragaszkodik ahhoz, hogy a humanitárius hozzájárulások lehetővé fogják tenni, hogy a nemzetközi és nem kormányzati szervezetek ellássák a menekülteket és országon belüli menekülteket az alapvető létfenntartási eszközökkel, többek között az alábbiakkal: tiszta vízhez és higiéniás körülményekhez való hozzáférés; élelmiszer, egészségügyi ellátás és alapvető háztartási eszközök; nemi alapú erőszak megelőzése és az azzal szembeni fellépés; az alultápláltság kezelését szolgáló legfontosabb szolgáltatások; vetőmagvak, eszközök és megélhetési alapfelszerelések kiosztása; szakképzés; valamint a gyermekek védelmét szolgáló, többek között oktatási és a lakhely elhagyása miatt szétszakadt családok újraegyesítésére irányuló programok;

8.      felszólít arra, hogy az ország vagyonát közvetlenül a dél-szudáni emberek jólétének javítására fordítsák, ahelyett, hogy új fegyvereket vásárolnának , és a nemzetközi közösségre hagynák a szociális és humanitárius költségeket;

9.      sürgeti Dél-Szudán szomszédait és a regionális hatalmakat, hogy szorosan együttműködve javítsák a biztonsági helyzetet az országban és a térségben, és találjanak módot a jelenlegi válság békés, tartós politikai rendezésére;

10.    felszólít arra, hogy fogadjanak el fegyverembargót regionális és nemzetközi szinten; felszólít az elszámoltathatóság biztosítására, többek között az Afrikai Unió vizsgálóbizottsága részéről is;

11.    olyan szankciókat sürget, amelyek közvetlenül érintik a konfliktusban részt vevő főbb szereplőket, és ezek hatásának erősítése érdekében arra ösztönzi a regionális és a nemzetközi partnereket, hogy fogadjanak el hasonló intézkedéseket, például vízumtilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását;

12.    felkér a dél-szudáni kulcsszereplők bevonásával kapcsolattartó csoport létrehozására az IGAD munkájának erősítése és a nemzetközi kohézió biztosítása érdekében;

13.    újból hangot ad azon nézetének, hogy amennyiben az Unió nem jelöl ki Szudánért és Dél-Szudánért felelős különleges képviselőt, a nemzetközi tárgyalások és erőfeszítések során csak marginális szerephez fog jutni; felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy újból nevezzen ki egy Szudánért és Dél-Szudánért felelős különleges uniós képviselőt;

14.    sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy tegyen eleget Dél-Szudánnal és a térséggel kapcsolatos finanszírozási kötelezettségvállalásainak, és vegye igénybe a forrásokat az egyre súlyosbodó dél-szudáni humanitárius helyzetre történő azonnali reagálás érdekében;

15.    aggasztónak találja az országban széles körben elterjedt korrupciót; aggodalommal mutat rá arra is, hogy ez a korrupció rontja a szabad és tisztességes demokrácia kiépülésének, valamint a stabilitás, a fenntartható fejlődés és a gazdasági növekedés elérésének esélyeit;

16.    hangsúlyozza, hogy a konfliktus utáni átmenet éveket vehet igénybe és feltétele a nemzetközi közösség tartós, hosszú távú elkötelezettsége;

17.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Dél-Szudán kormányának, Dél-Szudán emberi jogi biztosának, Dél-Szudán nemzetgyűlésének, az Afrikai Unió intézményeinek, a Kormányközi Fejlesztési Hatóságnak, az AKCS–EU Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek és az ENSZ főtitkárának.