Prijedlog rezolucije - B8-0225/2014Prijedlog rezolucije
B8-0225/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o aktivnostima Republike Turske kojima se stvara napetost u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos, Nikos Androulakis u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0211/2014

Postupak : 2014/2921(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0225/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0225/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0225/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o aktivnostima Republike Turske kojima se stvara napetost u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra

(2014/2921(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Turskoj, osobito rezoluciju od 12. ožujka 2014. o izvješću o napretku Turske za 2013.[1],

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. godine,

–  uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a Bana Ki-moona od 23. listopada 2014. u kojoj izražava zabrinutost zbog zaustavljanja pregovora te nedavne kulminacije napetosti između Republike Cipra i Turske,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija snažno zalaže za ponovno ujedinjenje Cipra u federaciju dviju zajednica i dviju zona koje bi se provelo prema mjerilima UN-a i u skladu s vrijednostima i načelima na kojima počiva Europska unija;

B.  budući da je Turska 3. listopada 2014. navigacijskim teleksom izdala uputu kojom je nezakonito „odredila” veliko područje u južnom dijelu isključivog gospodarskog pojasa Republike Cipra za seizmička ispitivanja koja će od 20. listopada do 30. prosinca 2014. provoditi turski istraživački brod Barbaros;

C.  budući da je turski vojni stožer najavio da je ratni brod Göksu turske ratne mornarice u okviru operacije za sigurnost Mediterana izvršio svoju dužnost da „pruža zaštitu i podršku” brodu Barbaros Hayrettin Paşa koji provodi seizmička istraživanja pod dozvolom koju su vlasti turske ciparske zajednice u okupiranom području Cipra izdale turskom nacionalnom naftnom poduzeću Turkish Petroleum Corporation (TPAO); budući da je turski vojni stožer izjavio da će se ratnim brodom Zipkin nastaviti nadzor naftne platforme SAIPEM-10000 u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra s udaljenosti od devet kilometara;

D.  budući da to područje leži nasuprot glavne luke Republike Cipra u gradu Limassolu te nasuprot manjih ribarskih i sportsko-rekreacijskih luka između gradova Larnace i Limassola te budući da ono nije u blizini turskog teritorija ni unutar područja za koja Turska tvrdi da su dio njezinog vlastitog isključivog gospodarskog pojasa;

E.  budući da se navedene aktivnosti Turske odvijaju u kritičnoj fazi pregovaračkog postupka nakon nedavnog imenovanja novog posebnog savjetnika glavnog tajnika UN-a g. Espena Bartha Eida i nekoliko dana prije početka nove faze važnih pregovora između ciparskih Grka i ciparskih Turaka;

F.  budući da se 7. listopada 2014. ciparski predsjednik Anastasiades nakon smještanja turskog ratnog broda u isključivi gospodarski pojas Republike Cipra povukao iz pregovora koje je pokrenuo UN prosvjedujući protiv poteza Turske kojima se potkopava pravo njegove države na iskorištavanje zaliha nafte i plina;

G.  budući da su dijelovi isključivog gospodarskog pojasa Republike Cipra već dodijeljeni međunarodnim i europskim poduzećima za istraživanje i iskorištavanje mogućih zaliha ugljikovodika u morskom podzemlju;

H.  budući da je Europska unija ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS), koja je sada sastavni dio pravne stečevine Europske unije;

1.  izražava žaljenje zbog zaoštravanja prijetnji i pojačanja jednostranog djelovanja Turske prema Republici Cipru u pogledu isključivog gospodarskog pojasa; ističe da stav vlade u Ankari predstavlja izravnu prijetnju suverenitetu Republike Cipra;

2.  naglašava da se navedenim djelovanjem krše suverena prava Republike Cipra i međunarodno pravo uključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora;

3.  ponovo potvrđuje suvereno pravo država članica EU-a da sklapaju bilateralne sporazume te istražuju i iskorištavaju svoje prirodne izvore u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora;

4.  ponavlja svoj poziv Turskoj da normalizira svoje odnose sa svim državama članicama EU-a te podsjeća na deklaraciju Europske zajednice i njezinih država članica od 21. rujna 2005. kojom je određeno da je priznavanje svih država članica neophodan dio pristupnog postupka;

5.  poziva sve strane da djeluju odgovorno i konstruktivno kako bi se riješila kriza te u tom pogledu potiče Tursku da odmah povuče svoje ratne brodove iz ciparskih voda kako bi se smanjile napetosti i stvorili preduvjeti za nastavak pregovora;

6.  vjeruje da istraživanje prirodnih izvora koje Republika Cipar provodi u svom isključivom gospodarskom pojasu nije u suprotnosti s pregovorima o ponovnom ujedinjenju otoka niti da ih se njim potkopava; ističe u tom pogledu da bi svi Ciprani trebali imati koristi od budućeg iskorištavanja nafte i plina;

7.  poziva sve strane da pokažu iskrenu političku volju da se pronađe sveobuhvatno održivo rješenje za problem dugotrajne podjele otoka koje će doprinijeti dobrobiti svih Ciprana; žali u tom pogledu što su ciparski Turci odbili paket mjera za izgradnju povjerenja koji je predložila grčka zajednica na Cipru; smatra da su predložene mjere za izgradnju povjerenja mogle doprinijeti integraciji zajednice ciparskih Turaka i da se i dalje trebaju ulagati napori kako bi se poboljšala integracija zajednice ciparskih Turaka;

8.  podsjeća Tursku da bi kao zemlja kandidatkinja za članstvo u EU-u trebala djelovati u skladu s vrijednostima EU-a i izbjegavati neprijateljske radnje prema bilo kojoj državi članici EU-a;

9.  ističe da će Europski parlament nastaviti pratiti to pitanje i zahtijeva od Europske komisije da pomno prati turske aktivnosti u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra te da po potrebi o tome izvješćuje Parlament;

10.  izražava svoju upornu predanost i potporu pregovorima o ponovnom ujedinjenu koji se održavaju pod pokroviteljstvom UN-a te postizanju sveobuhvatnog rješenja ciparskog problema, što su čelnici zajednica ciparskih Grka i ciparskih Turaka potvrdili u zajedničkoj izjavi od 11. veljače 2014.;

11.  poziva obje zajednice na Cipru te Grčku i Tursku da ulože dodatne napore kako bi potaknule brz nastavak pregovora te da se suzdrže od svake aktivnosti ili mjere koja bi se mogla smatrati provokacijom; poziva Europsku komisiju da žurno istraži načine na koje bi se moglo pripomoći nastavku pregovora;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću i Komisiji, predsjedniku i parlamentu Republike Cipra, čelniku turske zajednice na Cipru te predsjedniku, vladi i parlamentu Republike Turske.