Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0225/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0225/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében feszültséget keltő török lépésekről

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos, Nikos Androulakis az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0211/2014

Eljárás : 2014/2921(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0225/2014
Előterjesztett szövegek :
B8-0225/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0225/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében feszültséget keltő török lépésekről

(2014/2921(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Törökország által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről szóló, 2014. március 12-i állásfoglalására[1],

–       tekintettel a 2014. október 23–24-i Európai Tanács következtetéseire,

–       tekintettel Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár 2014. október 23-i nyilatkozatára, amelyben aggodalmának adott hangot a tárgyalások megakadása, illetve a Ciprusi Köztársaság és Törökország közötti feszültség közelmúltbeli fokozódása miatt,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az EU mélyen elkötelezett Ciprus ENSZ-paramétereken alapuló, kétközösségű és kétzónás föderációs állam keretében, az EU alapját képező értékekkel és elvekkel összhangban való újraegyesítése iránt;

B.     mivel 2014. október 3-án Törökország NAVTEX üzenetben utasítást bocsátott ki, melyben a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetének déli részén egy nagyobb területet jogellenes módon „kijelölt” szeizmikus vizsgálatok elvégzése céljából, melyre a Barbaros nevű török kutatóhajó kapott megbízást 2014. október 20. és december 30. között;

C.     mivel a török vezérkar kijelentette, hogy a Mediterrán Pajzs hadművelet keretében a török tengerészet Göksu hadihajója „védelmi és támogatási” szolgálatot teljesített a Barbaros Hayrettin Paşa nevű, szeizmikus kutatási munkát végző hajó mellett, amely műveleteit a Ciprus megszállt részén működő ciprusi török hatóságok által a Török Olajipari Társaságnak (TPAO) kiadott engedély alapján végzi; mivel a török vezérkar nyilatkozata alapján a Zipkin hadihajó kilenc kilométeres távolságból továbbra is megfigyelés alatt tartja a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében működő SAIPEM-10000 fúrótornyot;

D.     mivel ez a terület közvetlenül a Ciprusi Köztársaság limassoli nagy kikötőjével, valamint Larnaca és Limassol közötti kisebb halászati és szabadidős kikötőkkel szemben helyezkedik el, nincs közel Törökországhoz és nem tartozik azok közé a területek közé, amelyeket Törökország a saját kizárólagos gazdasági övezetén belülre sorol;

E.     mivel Törökország lépései a tárgyalási folyamat kritikus szakaszában történnek, az ENSZ-főtitkár új különleges tanácsadója, Espen Barth Eide kinevezése után, illetve néhány nappal a ciprusi görögök és a ciprusi törökök közötti érdemi tárgyalások új szakaszának kezdete előtt;

F.     mivel 2014. október 7-én, miután török hadihajókat indítottak a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetébe, Anasztasziádesz elnök – tiltakozásul Törökország arra irányuló lépései ellen, hogy akadályozza országa olaj- és gáztartalékok kihasználásához fűződő jogát – felfüggesztette az ENSZ által vezetett tárgyalásokon való részvételét;

G.     mivel a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetének egyes blokkjait már odaítélték nemzetközi és európai vállalatoknak a tengerfenék altalajában esetlegesen fellelhető szénhidrogénkészletek feltárása és kiaknázása céljából;

H.     mivel az EU ratifikálta az ENSZ Tengerjogi Egyezményét (UNCLOS), amely jelenleg az uniós vívmányok szerves részét képezi;

1.      helyteleníti, hogy a kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatban fokozódnak Törökországnak a Ciprusi Köztársaság elleni fenyegetései és egyoldalú fellépései; hangsúlyozza, hogy Ankara hozzáállása közvetlenül fenyegeti a Ciprusi Köztársaság szuverenitását;

2.      hangsúlyozza, hogy ez a fellépés sérti a Ciprusi Köztársaság szuverenitását és a nemzetközi jogszabályokat, többek között az UNCLOS-t;

3.      ismételten megerősíti, hogy a tagállamok szuverenitása kiterjed azon jogukra is, hogy kétoldalú megállapodásokat kössenek, valamint az UNCLOS-nak megfelelően feltárják és kiaknázzák természeti erőforrásaikat;

4.      ismételten felhívja Törökországot, hogy rendezze a kapcsolatait valamennyi uniós tagállammal, és emlékeztet az Európai Közösség és tagállamai 2005. szeptember 21-i nyilatkozatára, többek között annak kinyilvánítására, hogy az összes tagállam elismerése a csatlakozási folyamat szükséges része;

5.      felhívja valamennyi felet, hogy cselekedjenek felelősen és konstruktívan a válság megoldása érdekében, és ebben az összefüggésben ösztönzi Törökországot, hogy a feszültség enyhítése és a tárgyalások újraindítása felé vezető út megnyitása érdekében haladéktalanul vonja vissza hadihajóit Ciprus felségvizeiről;

6.      úgy véli, hogy ha a Ciprusi Köztársaság a saját kizárólagos gazdasági övezetén belül feltárja és kiaknázza a természetes erőforrásokat, ez nem ellentétes a sziget újraegyesítésére irányuló tárgyalásokkal és nem akadályozza azokat; ebben az összefüggésben rámutat, hogy az olaj és a gáz esetleges kiaknázásának valamennyi ciprusi javát kell szolgálnia;

7.      felhívja valamennyi felet, hogy tanúsítsanak valódi politikai akaratot abból a célból, hogy olyan átfogó, fenntartható megoldást találjanak a sziget régóta fennálló kettészakítottságára, amely valóban valamennyi ciprusi javát szolgálja; ebben az összefüggésben sajnálatosnak tartja, hogy a bizalomépítő intézkedéseket tartalmazó ciprusi görög csomagot a ciprusi török oldal visszautasította; úgy véli, hogy a javasolt bizalomépítő intézkedések elősegíthették volna a ciprusi török közösség integrációját, valamint hogy további erőfeszítéseket kell tenni a ciprusi török közösség integrációjának elősegítése érdekében;

8.      emlékezteti Törökországot, hogy uniós csatlakozásra váró tagjelölt országként az uniós értékek szerint kell fellépnie, és kerülnie kell a bármely tagállamot célzó ellenséges lépéseket;

9.      hangsúlyozza, hogy a Parlament továbbra is nyomon követi a kérdést, és felhívja a Bizottságot, hogy szorosan kísérje figyelemmel Törökországnak a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében végzett tevékenységeit és ezekről szükség szerint tegyen jelentést a Parlamentnek;

10.    kifejezi folyamatos elkötelezettségét és támogatását a ciprusi probléma átfogó megoldására irányuló, az ENSZ felügyelete alatt zajló újraegyesítési tárgyalások iránt, melyet 2014. február 11-i közös nyilatkozatukban a ciprusi görög és a ciprusi török közösségek vezetői is megerősítettek;

11.    felhívja mindkét ciprusi közösséget, valamint Görögországot és Törökországot, hogy tegyenek további erőfeszítéseket ezeknek a tárgyalásoknak a gyors újraindítása érdekében, és tartózkodjanak minden provokatívnak minősíthető fellépéstől vagy intézkedéstől; felhívja a Bizottságot, hogy sürgősséggel vizsgálja meg, miképpen lehetne támogatni a tárgyalások újraindítását;

12.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Ciprusi Köztársaság elnökének és parlamentjének, a ciprusi török közösség vezetőjének, valamint Törökország elnökének, kormányának és parlamentjének.