Procedūra : 2014/2921(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0225/2014

Pateikti tekstai :

B8-0225/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0052

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 132kWORD 62k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.129v01-00
 
B8-0225/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Turkijos veiksmų, kuriais kuriama įtampa Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje (2014/2921(RSP))


Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos, Nikos Androulakis S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos veiksmų, kuriais kuriama įtampa Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje (2014/2921(RSP))  
B8‑0225/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos, ypač į 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl 2013 m. Turkijos pažangos ataskaitos(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus Ban KiMuno 2014 m. spalio 23 d. pareiškimą, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl sustabdytų derybų ir pastaruoju metu padidėjusios įtampos tarp Kipro Respublikos ir Turkijos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ES yra rimtai įsipareigojusi siekti Kipro susivienijimo pagal dviejų bendruomenių ir dviejų zonų federalinės valstybės sistemą, pagrįstą JT kriterijais, ir vadovaujantis vertybėmis ir principais, kuriais grindžiama ES;

B.     kadangi 2014 m. spalio 3 d. Turkija paskelbė direktyvą dėl navigacinių pranešimų (NAVTEX), kuria neteisėtai paskelbė paskirianti didelę zoną pietinėje Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ) seisminiams tyrimams, kuriuos atliks Turkijos laivas „Barbaros“ 2014 m. spalio 20 d.–gruodžio 30 d.;

C.     kadangi Turkijos generalinis štabas pareiškė, kad vykdydamas operaciją „Viduržemio skydas“ Turkijos karinio jūrų laivyno karo laivas „Göksu“ atliko užduotį „apsaugoti ir paremti“ seisminio tyrimo laivą „Barbaros Hayrettin Paşa“, kuris vykdo operacijas pagal licenciją, kurią Turkijos naftos korporacijai (TPAO) išdavė Turkų Kipro dalies institucijos okupuotoje Kipro zonoje; kadangi, atsižvelgiant į Turkijos generalinio štabo pareiškimą, karo laivas „Zipkin“ toliau stebi gręžimo platformą „SAIPEM -10000“, kuri veikia Kipro Respublikos IEZ, išlaikydamas 9 kilometrų atstumą;

D.     kadangi ši zona yra tiesiai priešais didžiausią Kipro Respublikos uostą Limasolyje ir mažesnius žvejybos ir pramoginių laivų uostus tarp Larnakos ir Limasolio ir ji nėra arti pačios Turkijos bei nepriklauso teritorijoms, kurios, Turkijos teigimu, priklauso jos IEZ;

E.     kadangi Turkijos veiksmai vykdomi labai svarbiame derybų proceso etape, po to, kai neseniai buvo paskirtas naujas JT Generalinio Sekretoriaus specialusis patarėjas Espen Barth Eide ir likus kelioms dienoms iki esminių derybų tarp graikų kilmės kipriečių ir turkų kilmės kipriečių naujo etapo pradžios;

F.     kadangi 2014 m. spalio 7 d., po to, kai Kipro Respublikos IEZ buvo dislokuoti Turkijos karo laivai, prezidentas D. Anastasiades sustabdė savo dalyvavimą JT vadovaujamose derybose, taip protestuodamas prieš Turkijos veiksmus, kuriais siekiama pakenkti jo šalies teisei eksploatuoti naftos ir dujų atsargas;

G.     kadangi Europos ir tarptautinės bendrovėms jau buvo suteiktos jūros dugne esančių galimų angliavandenilių telkinių žvalgymo ir gavybos teisės, apimančios licencinius plotus Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje;

H.     kadangi ES ratifikavo JT jūrų teisės konvenciją (angl. UNCLOS), kuri dabar yra neatsiejama Bendrijos teisyno dalis;

1.      apgailestauja, kad padaugėjo prieš Kipro Respubliką nukreiptų Turkijos grasinimų ir vienašališkų veiksmų, susijusių su IEZ; pabrėžia, kad Ankaros elgesys kelia tiesioginę grėsmę Kipro Respublikos suverenumui;

2.      pabrėžia, kad šis veiksmas yra suverenių Kipro Respublikos teisių ir tarptautinės teisės, įskaitant UNCLOS, pažeidimas;

3.      dar kartą patvirtina valstybių narių suverenią teisė sudaryti dvišalius susitarimus ir tyrinėti bei naudoti gamtos išteklius vadovaujantis UNCLOS;

4.      dar kartą ragina Turkiją normalizuoti santykius su visomis ES valstybėmis narėmis ir primena 2005 m. rugsėjo 21 d. Europos bendrijos ir jos valstybių narių deklaraciją, įskaitant jos nuostatą, kad visų valstybių narių pripažinimas yra būtina stojimo proceso dalis;

5.      ragina visas šalis elgtis atsakingai ir konstruktyviai siekiant įveikti krizę ir todėl primygtinai ragina Turkiją nedelsiant atitraukti savo karo laivus iš Kipro vandenų siekiant sumažinti įtampą ir sudaryti sąlygas deryboms atnaujinti;

6.      mano, kad Kipro Respublikos vykdoma gamtos išteklių žvalgyba jos IEZ neprieštarauja ir nekenkia deryboms dėl salos susivienijimo; šiuo klausimu pažymi, kad dujų ir naftos gavyba galiausiai turėtų būti siekiama naudos visiems Kipro gyventojams;

7.      ragina visas šalis pademonstruoti realią politinę valią siekiant ilgalaikio salos padalijimo klausimu rasti visapusišką ir tvarų sprendimą, kuris būtų iš tikrųjų naudingas visiems kipriečiams; šiuo atžvilgiu apgailestauja, kad turkų kilmės kipriečių bendruomenė nepritarė graikų kilmės kipriečių siūlomam pasitikėjimo didinimo priemonių rinkiniui; mano, kad siūlomos pasitikėjimo didinimo priemonės būtų galėjusios paskatinti Kipro turkų bendruomenės integraciją, ir kad reikėtų toliau dėti pastangas siekiant labiau integruoti Kipro turkų bendruomenę;

8.      primena Turkijai, kad ji kaip šalis kandidatė, siekianti narystės ES, turėtų veikti laikydamasi ES vertybių ir vengdama veiksmų, kurie būtų priešiški bet kuriai valstybei narei;

9.      pabrėžia, kad Parlamentas toliau stebės šią problemą, ir prašo Komisijos atidžiai stebėti Turkijos veiksmus Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir atitinkamai informuoti Parlamentą;

10.    reiškia savo tolesnį įsipareigojimą ir paramą siekti JT remiamų derybų dėl susivienijimo siekiant rasti visapusišką Kipro problemos sprendimo, kaip 2014 m. vasario 11 d. bendroje deklaracijoje dar kartą patvirtino Kipro graikų ir Kipro turkų bendruomenių lyderiai;

11.    ragina abi Kipro bendruomenes, Graikiją ir Turkiją toliau dėti pastangas, kad šios derybos būtų greitai atnaujintos ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar priemonių, kurios galėtų būti laikomos provokuojančiomis; ragina Komisiją skubiai ištirti būdus, kuriais būtų galima paremti derybų atnaujinimą;

12.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai ir Komisijai, Kipro Respublikos prezidentui ir parlamentui, Turkų kilmės kipriečių bendruomenės vadovui ir Turkijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0235.

Teisinė informacija - Privatumo politika