PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 106kWORD 44k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Maailman terveysjärjestön julkaisemasta seksuaalikasvatusta koskevasta asiakirjasta


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Maailman terveysjärjestön julkaisemasta seksuaalikasvatusta koskevasta asiakirjasta  
B8‑0229/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     panee merkille, että Maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan aluetoimisto on julkaissut yhdessä Saksan liittovaltion terveyskasvatuksen alan keskuksen (BZgA) ja Kölnin Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestöjen liiton (IPPF) kanssa asiakirjan aiheesta ”Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa”, ja katsoo, että aihetta käsitellään asiakirjassa kyseenalaisella tavalla, ja siinä sivuutetaan seksuaalisuuteen tyypillisesti liittyvät moraaliset ongelmat ja astutaan monien vanhempainyhdistysten varpaille;

B.     katsoo, että kyseisessä asiakirjassa jätetään täysin huomiotta vanhempien tahto, ja siinä rohkaistaan aivan varhaislapsuudesta alkaen kyseenalaisiin käyttäytymismalleihin, kuten suhdekokeiluihin samaa sukupuolta olevien välillä, ja siinä edistetään sukupuoli-ideologiaa, joka perustuu vailla minkäänlaisia lääketieteellisiä/tieteellisiä perusteita tehtyyn valintaan, joka vastaa ilmeisistä syistä ainoastaan kulttuuripropagandan vaatimuksiin;

1.      kehottaa komissiota hankkimaan WHO:lta tietoja sen selvittämiseksi, miten asiakirjan tieteellinen sisältö on määritelty, ja kehottamaan sitä vetämään asiakirja takaisin;

2.      kehottaa komissiota ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että lasten seksuaalikasvatus Euroopassa pysyy jatkossakin aiheena, joka on vapaa tiettyjen sellaisten eturyhmien vaikutuksesta, joiden näkemys vartalosta ja ruumiista on yksinomaan materialistinen.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö