REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 113kWORD 48k
10.11.2014
PE537.134v01-00
 
B8-0230/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību  
B8-0230/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropā sievietēm ir gadā jāstrādā par 59 dienām vairāk, lai nopelnītu tik pat daudz, cik vīrieši, un tā kā sievietes vidēja pelna par 16 % mazāk nekā vīrieši;

B.  tā kā 2013. gadā Eiropas Savienības biržās kotēto vadošo uzņēmumu valdēs sieviešu īpatsvars bija tikai 17,8 %, savukārt minēto uzņēmumu valžu vadītāju amatā esošo sieviešu nebija vairāk par 4,8 %, un tā kā to sieviešu procentuālā daļa, kuras veic deleģētas pārvaldes funkcijas, ir bijusi vēl mazāka, proti, 2,8 %,

1.  prasa, lai Komisija paskaidrotu, ko tā ir nolēmusi darīt, lai novērstu šādu atalgojuma atšķirību.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika