ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 127kWORD 50k
10.11.2014
PE537.135v01-00
 
B8-0231/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη διάδοση της αθέμιτης προσέγγισης παιδιών μέσω διαδικτύου («grooming») και την προστασία των ανήλικων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάδοση της αθέμιτης προσέγγισης παιδιών μέσω διαδικτύου («grooming») και την προστασία των ανήλικων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
B8‑0231/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Twitter, το Google και το Facebook, εκτός από δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν καταστεί και επικίνδυνο μέσο για την προσέλκυση ανηλίκων – το λεγόμενο grooming – και την ανταλλαγή υλικού παιδικής πορνογραφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέλκυση μέσω διαδικτύου είναι ένα φαινόμενο σε συνεχή εξάπλωση, που αφορά όλο και συχνότερα τους ανηλίκους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα η ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) και η οποία διεξήχθη επί 131 μαθητών, το 90% του δείγματος δημιούργησε προφίλ στο Facebook πριν από το ελάχιστο όριο των 13 ετών που επιβάλλεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 2 μαθητές ανά τάξη έχουν πάνω από 1200 «φίλους», το 60% έλαβε σχόλια σεξουαλικού χαρακτήρα και το 90%, σε περίπτωση κινδύνου στο διαδίκτυο, δεν θα μιλούσε στους γονείς του φοβούμενο την αντίδρασή τους·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου του grooming στην Ευρώπη·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μια σωστή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, προκειμένου να μην αποτελεί πηγή κινδύνου για τους νέους και τους ανήλικους χρήστες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου