PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 109kWORD 53k
10.11.2014
PE537.135v01-00
 
B8-0231/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


verkossa tapahtuvan seksuaaliseen kanssakäymiseen houkuttelun yleistymisestä ja sosiaalisia verkostoja käyttävien alaikäisten suojelusta


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys verkossa tapahtuvan seksuaaliseen kanssakäymiseen houkuttelun yleistymisestä ja sosiaalisia verkostoja käyttävien alaikäisten suojelusta  
B8-0231/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     katsoo, että Twitter, Google ja Facebook sekä muut suositut sosiaaliset verkostot ovat muuttuneet vaarallisiksi välineiksi, joilla alaikäisiä houkutellaan seksuaaliseen kanssakäymiseen (ns. grooming) ja lapsipornografisen aineiston välittämiseen; panee merkille, että verkossa tapahtuva seksuaaliseen kanssakäymiseen houkuttelu on yleistyvä ilmiö, joka kiinnostaa yhä useammin alaikäisiä;

B.     ottaa huomioon, että ECPAT Internationalin (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) äskettäin julkaisemasta tutkimuksesta, johon osallistui 131 opiskelijaa, käy ilmi, että 90 prosenttia tutkimukseen osallistuneista on avannut Facebook-tilin ennen sosiaalisen verkoston edellyttämää 13 vuoden alaikärajaa, kahdella opiskelijalla luokkaa kohti on yli 1 200 "kaveria", 60 prosenttia on saanut seksuaalisävytteisiä kommentteja ja 90 prosenttia ei kertoisi vanhemmilleen, jos joutuisi vaaraan verkossa, koska pelkää näiden reaktiota;

1.      pyytää komissiota käynnistämään toimia, joilla torjutaan verkossa tapahtuvaa alaikäisten houkuttelua seksuaaliseen kanssakäymiseen Euroopassa;

2.      pyytää komissiota edistämään internetin asianmukaista ja vastuullista käyttöä, jotta verkko ei aiheuttaisi vaaroja nuorille ja alaikäisille käyttäjille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö