FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 111kWORD 47k
10.11.2014
PE537.135v01-00
 
B8-0231/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om spridningen av grooming och skydd av minderåriga användare av sociala nätverk


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om spridningen av grooming och skydd av minderåriga användare av sociala nätverk  
B8‑0231/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl,

A.     Twitter, Google och Facebook är inte bara populära sociala nätverk utan har också blivit farliga instrument för värvning av minderåriga – så kallad grooming – och utbyte av barnpornografiskt material. Grooming på nätet är ett ständigt växande fenomen, som i allt högre grad berör minderåriga.

B.     Av en undersökning som nyligen offentliggjordes av ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) och som utfördes bland 131 studenter framgår det att 90 procent av testgruppen hade öppnat en profil på Facebook innan de hade uppnått den minimiålder på 13 år som är ett krav från detta sociala nätverks sida, att två elever per klass har över 1200 ”vänner”, att 60 procent har mottagit kommentarer av sexuell karaktär och att 90 procent, vid händelse av faror på nätet, inte skulle berätta detta för sina föräldrar av rädsla för deras reaktion.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot fenomenet med grooming i Europa.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en korrekt och ansvarsfull användning av nätet, så att det inte utgör en fara för unga och minderåriga användare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy