FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 44k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om etableringen af et fælles europæisk system for adgang til lærerfaget, for livslang uddannelse og for præstationsevaluering


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om etableringen af et fælles europæisk system for adgang til lærerfaget, for livslang uddannelse og for præstationsevaluering  
B8‑0235/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at behovet for at sikre kvalitetsundervisning er en af de centrale målsætninger i Kommissionens strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet, som blev vedtaget af Rådet (uddannelse) i 2009;

B.     der henviser til, at Eurydice har offentliggjort en sammenlignende undersøgelse, som beskriver situationen for lærerfaget i 32 europæiske lande (EU-medlemsstaterne, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet), og hvoraf det fremgår, at der er enorme forskelle mellem de forskellige medlemsstater for så vidt angår adgang til lærerfaget, livslang uddannelse og præstationsevaluering;

C.     der henviser til, at den mest almindelige kvalifikation for at kunne undervise er en bacheloruddannelse, dog med undtagelse for lærere på skolernes øverste sekundærniveau, der i de fleste lande skal have en afsluttet masteruddannelse;

D.     der med hensyn til livslang uddannelse henviser til, at denne form for uddannelse i nogle lande er en faglig pligt, mens den i andre er valgfri, hvilket har den konsekvens, at det kun er i førstnævnte tilfælde, at lærerne sørger for hele tiden at forbedre deres uddannelse;

E.     der henviser til, at proceduren for evaluering af lærere varierer særdeles meget: i de fleste lande påhviler det lederen af undervisningsinstitutionen at vurdere lærerne, og evalueringen foretages ofte med jævne mellemrum; i Nederlandene derimod påhviler det skolens styringsorgan at foretage evalueringen af hver enkelt ansat, mens det f.eks. i Polen er undervisningsinstitutionens leder, der evaluerer lærernes faglige resultater, hvis en lærer anmoder om at blive forfremmet til et højere fagligt trin;

F.     der henviser til, at det er nødvendigt at tage lærernes faglige profil op til fornyet overvejelse og styrke den ved at sikre, at lærerne får en effektiv indledende uddannelse, og ved at tilvejebringe sammenhængende og tilstrækkeligt velfinansierede systemer til rekruttering, udvælgelse, indledende uddannelse, støtte ved karrierestart og livslang og kompetencebaseret faglig udvikling af lærerpersonalet;

1.      opfordrer Kommissionen til at vedtage et nyt forslag til forordning om etableringen af et fælles europæisk system for adgang til lærerfaget, for livslang uddannelse og for præstationsevaluering.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik