PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 118kWORD 50k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl bendros Europos galimybių įgyti pedagogo profesiją, tęstinių studijų ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimo


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl bendros Europos galimybių įgyti pedagogo profesiją, tęstinių studijų ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimo  
B8-0235/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi būtinybė užtikrinti kokybišką mokymą yra vienas iš Komisijos Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos, kurią 2009 m. patvirtino ES švietimo ministrų taryba, pagrindinių tikslų;

B.     kadangi tinklas „Eurydice“ paskelbė lyginamąjį tyrimą, kuriame pristatoma mokytojų profesijos padėtis 32 Europos šalyse (ES valstybėse narėse, Kroatijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Turkijoje) ir kuris parodė, kad galimybės įgyti pedagogo profesiją, tęstinės studijos ir veiklos vertinimas šalyse labai skiriasi;

C.     kadangi paprastai iš mokytojų reikalaujama turėti pirmo lygmens universiteto diplomą (bakalauro laipsnį), išskyrus aukštesniųjų vidurinės mokyklos klasių mokytojus, kurie pagal daugelyje šalių taikomus reikalavimus privalo turėti antros pakopos universiteto laipsnį (magistro laipsnį);

D.     kadangi tęstinis mokymasis kai kuriose šalyse yra profesinė pareiga, o kitose šalyse jis nėra privalomas, ir todėl tik pirmuoju atveju mokytojai gali nuolat gerinti savo kvalifikaciją;

E.     kadangi mokytojų darbo vertinimo procedūra labai skiriasi: daugelyje šalių už mokytojų veiklos vertinimą yra atsakingas mokyklos direktorius ir vertinimas paprastai vykdomas nuolat; tačiau Nyderlanduose pavienių darbuotojų vertinimą atlieka mokyklos valdomasis organas, o, pavyzdžiui, Lenkijoje mokytojų veiklos rezultatus vertina mokyklos direktorius kiekvieną kartą, kai mokytojas pateikia prašymą dėl aukštesnio profesinio laipsnio suteikimo;

F.     kadangi reikia peržiūrėti ir sustiprinti mokytojo profesinį profilį užtikrinant, kad pagrindinės mokytojų studijos būtų veiksmingos, ir užtikrinant, kad būtų sukurtos nuoseklios pakankamai išteklių turinčios mokytojų įdarbinimo, atrankos, pagrindinių studijų, paramos ankstyvuoju karjeros etapu ir nuolatinio kompetencija grindžiamo profesinio tobulėjimo sistemos;

1.      ragina Komisiją priimti naują pasiūlymą dėl reglamento dėl bendros Europos galimybių įgyti pedagogo profesiją, tęstinių studijų ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimo.

Teisinė informacija - Privatumo politika