Propunere de rezoluție
PDF 114kWORD 53k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la crearea unui sistem european unic de acces la profesia de cadru didactic, de formare continuă și de evaluare a performanțelor


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la crearea unui sistem european unic de acces la profesia de cadru didactic, de formare continuă și de evaluare a performanțelor  
B8‑0235/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât necesitatea de a asigura o educație de calitate constituie unul dintre obiectivele principale ale cadrului strategic al Comisiei Europene pentru cooperarea în domeniul educației și formării, adoptat în 2009 de către Consiliul miniștrilor educației din UE;

B.     întrucât Eurydice a publicat un studiu comparativ care prezintă situația actuală a profesiei de cadru didactic în 32 de țări europene (statele membre ale UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia), din care reies diferențe enorme între diferitele state membre în ceea ce privește accesul la această profesie, formarea și evaluarea performanței;

C.     întrucât calificarea cea mai des întâlnită pentru a preda este diploma de studii universitare de prim nivel (licență), cu excepția cadrelor didactice din învățământul secundar superior, care în majoritatea țărilor trebuie să dețină o diplomă universitară de al doilea nivel (masterat);

D.     întrucât, în ceea ce privește formarea continuă, în unele țări aceasta constituie o obligație profesională, în timp ce în altele este facultativă; drept consecință, numai în primul caz cadrele didactice vor continua să-și îmbunătățească formarea;

E.     întrucât procedura de evaluare a cadrelor didactice este extrem de eterogenă: în majoritatea țărilor, conducătorul instituției este responsabil de evaluarea profesorilor, care adesea se efectuează în mod regulat; în Țările de Jos, în schimb, conducerea instituției de învățământ efectuează evaluarea individuală a personalului, în timp ce în Polonia, de exemplu, evaluarea rezultatelor profesionale ale cadrelor didactice este efectuată de către conducătorul instituției de învățământ, atunci când cadrul didactic solicită o promovare la un grad profesional superior;

F.     întrucât este necesar să se revizuiască și să se consolideze profilul profesional al cadrelor didactice prin asigurarea unei formări eficiente inițiale a acestora și prin furnizarea unor sisteme coerente care să dispună de resurse adecvate pentru recrutarea, selectarea, formarea inițială, sprijinul la începutul carierei și o dezvoltare profesională a personalului didactic care să fie continuă și bazată pe competențe;

1.      invită Comisia să adopte o nouă propunere de regulament privind crearea unui sistem european unic de acces la profesia de cadru didactic, de formare continuă și de evaluare a performanțelor.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate