Forslag til beslutning - B8-0236/2014Forslag til beslutning
B8-0236/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om ændring af forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og/eller af Kommissionens meddelelse (2014/C 153/07) af 21. maj 2014

11.11.2014

jf. forretningsordenens artikel 133

Aldo Patriciello

B8‑0236/2014

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om ændring af forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og/eller af Kommissionens meddelelse (2014/C 153/07) af 21. maj 2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det europæiske miljøcharter af 8. december 1989,

–       der henviser til afgørelse 98/181/EF, EKSF, Euratom af 23. september 1997,

–       der henviser til afgørelse 1999/819/Euratom af 16. november 1999,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at spørgsmålet om fluorholdige drivhusgasser er reguleret ved forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014;

B.     der henviser til, at Kommissionen med meddelelse 2014/C 153/07 af 21. maj 2014, udsendt i henhold til artikel 16, stk. 2, tredje afsnit, i nævnte forordning (EU) nr. 517/2014, har fastlagt fristerne for indgivelse af de i samme forordnings artikel 16, stk. 1 og 2, omhandlede erklæringer;

C.     der henviser til, at talrige virksomheder med hjemsteder forskellige steder i EU har gjort opmærksom på, at deres leverandører af hydrofluorcarboner i mange tilfælde ikke har fået tildelt kvoter inden for EU, fordi de har fået alt for kort tid til at udføre de administrative opgaver, der er fastsat i ovennævnte forordning;

D.     der med hensyn hertil henviser til, at fristen for optagelse i registret over producenter/importører af hydrofluorcarboner var den 1. juli 2014;

E.     der henviser til, at kvoterne ifølge Kommissionens meddelelse ikke vil blive tildelt producenter af udstyr, der på forhånd er påfyldt, medmindre de er producenter eller importører af store mængder fluorholdige stoffer, men kun givet til producenter/importører af fluorholdige drivhusgasser, og at sidstnævnte kan overdrage tilladelsen til at anvende kvoter til andre producenter eller importører;

1.      opfordrer Kommissionen til gennem en ændring af "Meddelelse til producenter og importører af hydrofluorcarboner og til nye virksomheder, der agter at markedsføre hydrofluorcarboner i bulk i Den Europæiske Union i 2015" (2014/C 153/07) af 21. maj 2014 også at tildele kvoter til at anvende fluorholdige drivhusgasser til producenter af udstyr (f.eks., men ikke udelukkende, kommercielle kølingssystemer, luftkonditioneringssystemer, varmepumper osv.) eller til at forlænge fristen for den i ovennævnte meddelelse omhandlede registrering for at give endnu ikke registrerede leverandører af hydrofluorcarboner mulighed for at lade sig registrere.