Prijedlog rezolucije - B8-0236/2014Prijedlog rezolucije
B8-0236/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o izmjeni Uredbe (EU) br. 517/2014 od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i/ili Komunikacije Komisije (2014/C 153/07) od 21. svibnja 2014.

11.11.2014

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Aldo Patriciello

B8-0236/2014

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o izmjeni Uredbe (EU) br. 517/2014 od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i/ili Komunikacije Komisije (2014/C 153/07) od 21. svibnja 2014.

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Europsku povelju o okolišu od 8. prosinca 1989.,

–       uzimajući u obzir Odluku 98/EZ/EZUČ/Euratom od 23. rujna 1997.,

–       uzimajući u obzir Odluku 1999/819/Euratom od 16. studenog 1999.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je pitanje fluoriranih plinova regulirano Uredbom (EU) br. 517/2014 od 16. travnja 2014.;

B.     budući da je Komisija u skladu s člankom 16. stavkom 2. podstavkom 3. navedene Uredbe 517/2014 donijela Komunikaciju 2014/C 153/07 od 21. svibnja 2014. kako bi razjasnila vremenske okvire za prijave iz članka 16. stavaka 1. i 2. Uredbe 517/2014;

C.     budući da su brojna poduzeća sa sjedištima raspršenima diljem EU-a prijavila da u mnogim slučajevima njihovi dobavljači fluorougljikovodika nisu dobili kvote unutar Europske unije jer je vrijeme koje su imali na raspolaganju za rješavanje administrativnih obveza koje predviđa navedena Uredba bilo prekratko i samim time ograničavajuće;

D.     budući da je, u tom pogledu, rok za prijavu u registar za proizvođače/uvoznike fluorougljikovodika bio 1. srpanj 2014.;

E.     budući da, prema Komunikaciji Komisije, kvote neće biti dodijeljene proizvođačima prethodno napunjene opreme, osim ako nisu proizvođači ili uvoznici fluoriranih tvari u velikim količinama, već isključivo proizvođačima/uvoznicima fluoriranih plinova i da će oni moći prenijeti svoje odobrenje na korištenje kvota;

1.      poziva Komisiju da izmjenom „objave proizvođačima i uvoznicima fluorougljikovodika i novim poduzećima koji u 2015. namjeravaju staviti fluorougljikovodike u rasutom stanju na tržište u Europskoj uniji” (2014/C 153/07), objavljene 21. svibnja 2014., dodijeli kvote za korištenje fluoriranih plinova i proizvođačima opreme (između ostalog komercijalnih rashladnih sustava, klimatizacijskih sustava, toplinskih pumpi, itd.) odnosno da produži rok za prijave iz navedene Komunikacije kako bi se dobavljačima fluorougljikovodika koji se još nisu prijavili omogućila prijava.