Propunere de rezoluţie - B8-0236/2014Propunere de rezoluţie
B8-0236/2014

Propunere de rezoluție referitoare la modificarea Regulamentului (UE) nr. 517/2014 din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate și/sau a Comunicării 2014/C 153/07 a Comisiei din 21 mai 2014

11.11.2014

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Aldo Patriciello

B8‑0236/2014

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la modificarea Regulamentului (UE) nr. 517/2014 din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate și/sau a Comunicării 2014/C 153/07 a Comisiei din 21 mai 2014

Parlamentul European ,

–       având în vedere Decizia 98/CE/CECA/Euratom din 23 septembrie 1997,

–       având în vedere Decizia 1999/819/Euratom din 16 noiembrie 1999,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât materia gazelor fluorurate este reglementată de Regulamentul (UE) nr. 517/2014 din 16 aprilie 2014;

B.     întrucât Comisia, prin Comunicarea 2014/C 153/07 din 21 mai 2014, a intervenit, în temeiul articolului 16 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul nr. 517/2014 menționat, cu scopul de a clarifica termenele stabilite pentru declarațiile menționate la articolul 16 alineatele (1) și (2) din același regulament,

C.     întrucât numeroase întreprinderi avându-și sediul peste tot în UE au semnalat faptul că, în multe cazuri, furnizorilor lor de hidrofluorocarburi nu le-au fost alocate cote în interiorul Uniunii Europene din cauză că timpul acordat pentru îndeplinirea formalităților administrative prevăzute de același regulament s-a dovedit a fi prea limitat și, în consecință, generator de prejudicii,

D.     întrucât, în esență, termenul prevăzut pentru înscrierea în registru pentru producătorii/importatorii de hidrofluorocarburi a fost stabilit la 1 iulie 2014;

E.     întrucât, conform comunicărilor Comisiei, cotele nu se vor aloca producătorilor de echipamente preîncărcate decât dacă aceștia acționează ca producători sau importatori de substanțe fluorurate pe scară largă, ci exclusiv producătorilor/importatorilor de gaze fluorurate, aceștia putând autoriza utilizarea în cote;

1.      invită Comisia ca, prin modificarea Comunicării către producătorii și importatorii de hidrofluorocarburi și către întreprinderile noi care intenționează să introducă în 2015 pe piața din Uniunea Europeană hidrofluorocarburi în vrac (2014/C 153/07), publicată la 21 mai 2014, să acorde cote pentru utilizarea gazelor fluorurate și producătorilor de echipamente (cum ar fi, de exemplu, cu titlu informativ, dar nu exhaustiv, instalațiile frigorifice comerciale, instalațiile de aer condiționat, pompele de căldură etc.) sau să prelungească termenul de înscriere menționat în comunicarea indicată ut supra pentru a permite înscrierea furnizorilor de hidrofluorocarburi care încă nu sunt înscriși.