Predlog resolucije - B8-0236/2014Predlog resolucije
B8-0236/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o spremembi Uredbe(EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in/ali obvestila Komisije (2014/C 153/07) z dne 21. maja 2014

  11.11.2014

  v skladu s členom 133 Poslovnika

  Aldo Patriciello

  B8-0236/2014

  Predlog resolucije Evropskega parlamenta o spremembi Uredbe(EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in/ali obvestila Komisije (2014/C 153/07) z dne 21. maja 2014

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju Evropske listine o okolju z dne 8. decembra 1989,

  –       ob upoštevanju Sklepa 1998/98/ES, ESPJ, Euratom, z dne 23. septembra 1997,

  –       ob upoštevanju Sklepa 1999/819/Euratom z dne 16. novembra 1999,

  –       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

  A.     ker je področje fluoriranih toplogrednih plinov urejeno z Uredbo (EU) št. 517/2014 z dne 16. aprila 2014;

  B.     ker je Komisija v skladu s tretjim pododstavkom člena 16 (2) navedene uredbe izdala obvestilo št. 2014/C 153/07 z dne 21. maja 2014, da bi jasneje opredelila rok za predložitev izjav iz člena 16(1) in (2) navedene uredbe;

  C.     ker so številna podjetja s sedeži na ozemlju EU opozorila, da njihovim dobaviteljem fluoriranih ogljikovodikov niso bile dodeljene kvote znotraj Evropske unije, ker je bil predpisani rok za izpolnitev upravnih obveznosti prekratek, zaradi česar so utrpela škodo;

  D.     ker je bil rok za vpis proizvajalcev/uvoznikov fluoriranih ogljikovodikov v register 1. julij 2014;

  E.     ker glede na obvestilo Komisije kvote ne bodo dodeljene proizvajalcem predhodno polnjene opreme, razen če gre za proizvajalce ali uvoznike velikih količin fluoriranih ogljikovodikov, temveč le proizvajalcem/uvoznikom fluoriranih toplogrednih plinov, ki bodo lahko dovoljenje za uporabo kvot prenesli na druge poslovne subjekte;

  1.      poziva Komisijo, naj s spremembo obvestila proizvajalcem in uvoznikom fluoriranih ogljikovodikov ter novim podjetjem, ki nameravajo dajati fluorirane ogljikovodike v razsutem stanju na trg Evropske unije v letu 2015 (2014/C 153/07), objavljenega 21. maja 2014, dodeli kvote za uporabo fluoriranih toplogrednih plinov tudi proizvajalcem opreme (na primer, vendar ne izključno komercialnih hladilnih sistemov, klimatskih naprav, toplotnih črpalk itd.) ali podaljša rok za vpis iz omenjenega obvestila, da bi omogočila vpis še ne vpisanim dobaviteljem fluoriranih ogljikovodikov.