PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 116kWORD 47k
11.11.2014
PE537.142v01-00
 
B8-0238/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl galvos ir kaklo auglių


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl galvos ir kaklo auglių  
B8‑0238/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi galvos ir kaklo augliai pasauliniu mastu yra šeštoje vietoje pagal savo paplitimą;

B.     kadangi kasmet Europoje 150 tūkstančių gyventojų nustatomas galvos ir kaklo auglys, dėl kurio 70 tūkstančių iš jų miršta;

C.     kadangi 60 proc. šios ligos atvejų nustatoma tada, kai ji jau yra vėlyvos stadijos, ir maždaug pusė ligonių miršta per 5 metus;

D.     kadangi ligoniai, kuriems liga nustatoma ir gydoma ankstyvoje jos stadijoje, turi maždaug 80−90 proc. tikimybę išgyventi;

E.     kadangi ligonių, turinčių galvos ir kaklo auglius, savižudybių skaičius yra du kartus didesnis nei apskritai ligonių, sergančių kitomis vėžio formomis;

F.     kadangi įvairias sritis apimantis požiūris į gydymą, taikomas galvos ir kaklo augliams, į kurį įtraukiami įvairių sričių ekspertai (pvz., chirurgai, onkologai ir radiologai), taip pat specializuoti slaugytojai ir socialinių paslaugų teikėjai, sutrumpina ligos nustatymo ir gydymo laiką;

1.      ragina Komisiją parengti teisės aktus, kad Europos piliečiai būtų pakankamai informuoti apie galvos ir kaklo auglių požymius ir tokiu būdu galėtų nustatyti ligą ankstyvoje jos stadijoje;

2.      ragina Komisiją remti įvairias sritis apimančio požiūrio sklaidą ES valstybėse narėse ir parengti Europos masto gaires, pagal kurias visiems Europos piliečiams būtų užtikrinamos vienodos galimybės naudotis geriausiais gydymo būdais;

3.      ragina Komisiją skatinti reabilitacijos programas, padedančias ligoniams gydymo ir sveikimo metu;

4.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika