Projekt rezolucji - B8-0239/2014Projekt rezolucji
B8-0239/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zakazu eksploatacji złóż gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego

13.11.2014

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Dominique Bilde, Sophie Montel, Mireille D'Ornano

B8‑0239/2014

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu eksploatacji złóż gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że aby stawić czoła wyzwaniom w dziedzinie energii niektóre państwa członkowskie, jak Polska, wydały zezwolenia na poszukiwanie złóż gazu łupkowego;

B.     mając na uwadze, że obecna metoda wydobycia (szczelinowanie hydrauliczne) polega na wykonaniu odwiertu pionowego i wpompowywanie pod wysokim ciśnieniem wody, piasku i dodatków chemicznych;

C.     mając na uwadze, że konsekwencje tej metody dla środowiska i dla zdrowia okazują się niepokojące, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej szkodliwe skutki zaobserwowane w Stanach Zjednoczonych;

1.      zwraca się o zastosowanie – w imię zasady ostrożności – moratorium europejskiego na eksploatację gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego;

2.      wzywa wszystkie państwa członkowskie do zawieszenia zezwoleń na poszukiwanie i zlecenie przeprowadzenia rzetelnych ocen oddziaływania na środowisko i na zdrowie;

3.      zwraca się do Komisji i państw członkowskich o rozpoczęcie badań w celu znalezienia alternatywnych metod wydobycia gazu łupkowego, niemających szkodliwych konsekwencji dla zdrowia publicznego i środowiska;

4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie i państwom członkowskim.