PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 118kWORD 50k
12.11.2014
PE537.144v01-00
 
B8-0240/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl nepakankamo derybų dėl išsamaus ES ir Kanados ekonomikos ir prekybos susitarimo skaidrumo


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois, Mara Bizzotto, Olaf Stuger, Gerolf Annemans

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl nepakankamo derybų dėl išsamaus ES ir Kanados ekonomikos ir prekybos susitarimo skaidrumo  
B8–0240/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Europos Sąjungos ir Kanados derybos dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) nepakankamai skaidrios;

B.     kadangi IEPS kelia didelį susirūpinimą;

C.     kadangi investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo arbitražu mechanizmas pažeidžia valstybių narių suverenumą;

D.     kadangi prekybai ir darniam vystymuisi skirto skyriaus nuostatomis ribojamas atsargumo principas;

1.      mano, kad nepriimtina tai, jog šioms deryboms trūksta skaidrumo;

2.      reikalauja, kad šis susitarimas būtų pateiktas parlamentams;

3.      reikalauja persvarstyti 10 ir 33 skyrius dėl investicijų apsaugos ir sustabdyti bet kokį valstybių ir investuotojų ginčų sprendimo arbitražu mechanizmo taikymą;

4.      reikalauja, kad susitarimo nuostatos nesuteiktų galimybės kvestionuoti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo įtvirtinto atsargumo principo taikymo srities ir teisės juo remtis;

5.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybių narių parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika