NÁVRH USNESENÍ
PDF 119kWORD 51k
14.11.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zákazu nošení islámského závoje zahalujícího obličej na veřejných místech


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zákazu nošení islámského závoje zahalujícího obličej na veřejných místech  
B8‑0241/2014

Evropský parlament,

–      s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její hlavu III článek 23 o rovnosti žen a mužů,

 

–       s ohledem na rozsudek Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva „S.A.S. v. Francie“ č. 43835/11 ze dne 1. července 2014,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že otázka nošení islámského závoje zahalujícího obličej u žen v západních zemích vyvolává kontroverzi;

 

B. vzhledem k tomu, že islám je náboženství, které vzniklo před 14 staletími, že nikáb existuje pouze 70 let a že Korán používání závoje zahalujícího obličej nepřikazuje;

 

C. vzhledem k tomu, že Francie a Belgie zakazují nošení závoje zahalujícího obličej na veřejných místech a že Evropský soud pro lidská práva ve výše uvedeném rozsudku ze dne 1. července 2014 označil znění zákona zakazujícího nošení závoje zahalujícího obličej ve Francii za legitimní;

 

D. vzhledem k tomu, že zákaz nošení islámského závoje zahalujícího obličej zaručuje veřejnou bezpečnost, neboť umožňuje ověřit totožnost osoby na veřejných místech;

 

E. vzhledem k tomu, že tento zákaz zajišťuje rovnost žen a mužů, neboť se staví proti patriarchálnímu pojetí společnosti;

1. požaduje, aby bylo nošení islámského závoje zahalujícího obličej na veřejných místech zakázáno pomocí sjednocení evropských právních předpisů;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, Radě a členským státům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí