FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 114kWORD 47k
14.11.2014
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbud mod heldækkende muslimsk slør


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forbud mod heldækkende muslimsk slør  
B8‑0241/2014

Europa-Parlamentet,

 

–       der henviser til EU's charter om grundlæggende rettigheder, særlig kapitel III, artikel 23, om ligestilling af mænd og kvinder,

 

–       der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom 43835/11 S.A.S. mod Frankrig af 1. juli 2014 (Store Afdeling),

 

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

 

A. der henviser til, at kvinders brug af heldækkende muslimsk slør i vestlige lande er et kontroversielt spørgsmål;

 

B. der henviser til, at islam er en 14 århundreder gammel religion, at niqab'en kun er 70 år gammel, og at brug af heldækkende slør ikke er foreskrevet i Koranen;

 

C. der henviser til, at Frankrig og Belgien forbyder brug af heldækkende slør i det offentlige rum, og at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i ovennævnte dom af 1. juli 2014 bekræftede lovligheden af lovteksten om forbud mod brug af heldækkende slør i Frankrig;

 

D. der henviser til, at forbuddet mod brug af heldækkende muslimsk slør garanterer den offentlige sikkerhed, og gør det muligt at kontrollere en persons identitet på offentlige steder;

 

E. der henviser til, at dette forbud sikrer ligestilling af mænd og kvinder, idet det imødegår et patriarkalsk samfundssyn;

 

1.      kræver et forbud mod brug af heldækkende muslimsk slør i det offentlige rum gennem en ensartet europæisk lovgivning;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik