PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 114kWORD 51k
14.11.2014.
PE537.145v01-00
 
B8-0241/2041

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zabrani nošenja burke na javnom mjestu


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zabrani nošenja burke na javnom mjestu  
B8-0241/2041

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Europsku povelju o ljudskim pravima, a posebno njezinu Glavu III. članak 23. o ravnopravnosti žena i muškaraca,

 

–       uzimajući u obzir presudu 43835/11 „S.A.S. protiv Francuske” Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava od 1. srpnja 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da za žene na Zapadu nošenje burke predstavlja prijeporno pitanje;

B.  budući da je islam religija stara četrnaest stoljeća, a da nikab postoji tek sedamdeset godina te da nošenje burke nije propisano Kuranom;

C.  budući da je u Belgiji i Francuskoj nošenje burke na javnom mjestu zabranjeno i da je Europski sud za ljudska prava u svojoj presudi od 1. srpnja 2014. tekst zakona o zabrani nošenja burke u Francuskoj proglasio zakonitim;

D.  budući da se zabranom nošenja burke jamči javna sigurnost omogućavanjem provjere identiteta osobe na javnom mjestu;

E.  budući da se tom zabranom jamči ravnopravnost između muškaraca i žena suprotstavljanjem patrijarhalnoj viziji društva;

1. zahtijeva zabranu nošenja burke na javnom mjestu ujednačavanjem europskih propisa;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti