Prijedlog rezolucije - B8-0241/2014Prijedlog rezolucije
B8-0241/2014

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o zabrani nošenja burke na javnom mjestu

  14.11.2014.

  podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

  Dominique Bilde, Sophie Montel, Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto

  B8-0241/2041

  Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zabrani nošenja burke na javnom mjestu

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir Europsku povelju o ljudskim pravima, a posebno njezinu Glavu III. članak 23. o ravnopravnosti žena i muškaraca,

   

  –       uzimajući u obzir presudu 43835/11 „S.A.S. protiv Francuske” Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava od 1. srpnja 2014.,

  –       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

  A.  budući da za žene na Zapadu nošenje burke predstavlja prijeporno pitanje;

  B.  budući da je islam religija stara četrnaest stoljeća, a da nikab postoji tek sedamdeset godina te da nošenje burke nije propisano Kuranom;

  C.  budući da je u Belgiji i Francuskoj nošenje burke na javnom mjestu zabranjeno i da je Europski sud za ljudska prava u svojoj presudi od 1. srpnja 2014. tekst zakona o zabrani nošenja burke u Francuskoj proglasio zakonitim;

  D.  budući da se zabranom nošenja burke jamči javna sigurnost omogućavanjem provjere identiteta osobe na javnom mjestu;

  E.  budući da se tom zabranom jamči ravnopravnost između muškaraca i žena suprotstavljanjem patrijarhalnoj viziji društva;

  1. zahtijeva zabranu nošenja burke na javnom mjestu ujednačavanjem europskih propisa;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.