ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 115kWORD 47k
17.11.2014
PE537.148v01-00
 
B8-0242/2014

внесен съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно увеличаването на равнището на младежка безработица в Италия


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно увеличаването на равнището на младежка безработица в Италия   
B8‑0242/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че по предварителни оценки, изготвени от Истат, равнището на безработица в Италия сред младежите между 15 и 24 години е достигнало 44,2 % (което представлява най-високият процент от 1977 г.), докато броят на младежите без работа достигна 710 000;

1.      призовава Комисията да приложи мерки за подпомагане на младите безработни в Италия и за намаляване на равнището на младежка безработица в страната, като преструктурира положението на пазара на труда;

2.      призовава Комисията да приложи инструменти, имащи за цел да гарантират бъдеще на италианските и европейските младежи, заплашени от настоящата безпрецедентна социална и икономическа криза.

Правна информация - Политика за поверителност