FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 107kWORD 42k
17.11.2014
PE537.148v01-00
 
B8-0242/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om den stigende ungdomsarbejdsløshed i Italien


Mara Bizzotto

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om den stigende ungdomsarbejdsløshed i Italien  
B8‑0242/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at det af Istats foreløbige prognoser fremgår, at arbejdsløsheden for unge mellem 15 og 24 år i Italien er nået op på 44,2 % (det højeste tal siden 1977), mens antallet af arbejdsløse unge ligger på 710 000;

1.      anmoder Kommissionen om at træffe foranstaltninger til at hjælpe de unge arbejdsløse italienere med henblik på at mindske ungdomsarbejdsløsheden i Italien ved at løse problemerne på arbejdsmarkedet;

2.      anmoder Kommissionen om at udarbejde instrumenter for at sikre en fremtid for de unge italienere og europæere, der er truet af denne sociale og økonomiske krise uden sidestykke.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik