RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 102kWORD 45k
17.11.2014
PE537.148v01-00
 
B8-0242/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


noorte töötuse kasvu kohta Itaalias


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek noorte töötuse kasvu kohta Itaalias  
B8-0242/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Itaalia statistikaameti Istat esialgsete hinnangute kohaselt on 15–24 aastaste noorte töötuse määr saavutanud 44,2% taseme, mis on kõrgeim näitaja alates 1977. aastast, ning noori töötuid on arvuliselt 710 000;

1.      palub komisjonil võtta meetmeid, et aidata noori Itaalia töötuid ning vähendada riigis noorte töötuse määra, parandades tööturul valitsevat olukorda;

2.      palub, et komisjon võtaks kasutusele vahendid, mille eesmärk on tagada tulevikuperspektiivid noortele itaallastele ja eurooplastele, keda ohustab praegune pretsedenditu sotsiaal- ja majanduskriis.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika