PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 101kWORD 45k
17.11.2014
PE537.148v01-00
 
B8-0242/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


nuorisotyöttömyyden lisääntymisestä Italiassa


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys nuorisotyöttömyyden lisääntymisestä Italiassa  
B8-0242/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Istatin tekemien alustavien arvioiden mukaan Italiassa 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste on noussut 44,2 prosenttiin (korkein luku vuoden 1977 jälkeen) ja että 710 000 nuorta on työttömänä;

1.      kehottaa komissiota ryhtymään toimenpiteisiin työttömien italialaisten nuorten auttamiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi Italiassa tasapainottamalla maan työmarkkinoiden tilannetta;

2.      kehottaa komissiota ottamaan käyttöön välineitä, joiden avulla voidaan turvata italialaisten ja eurooppalaisten nuorten tulevaisuus, jonka ennennäkemätön sosiaalinen ja taloudellinen kriisi asettaa vaakalaudalle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö