REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 122kWORD 48k
17.11.2014
PE537.148v01-00
 
B8-0242/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par jauniešu bezdarba līmeņa palielināšanos Itālijā


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu bezdarba līmeņa palielināšanos Itālijā  
B8‑0242/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā saskaņā ar Itālijas Valsts statistikas institūta (Istat) provizoriskajām aplēsēm jauniešu bezdarba līmenis vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem ir sasniedzis 44,2 % (augstākais rādītājs kopš 1977. gada) un jauniešu bezdarbnieku skaits ir 710 000,

1.      prasa Komisijai veikt pasākumus, lai palīdzētu Itālijas jauniešiem bezdarbniekiem un samazinātu jauniešu bezdarba līmeni šajā valstī, tādējādi uzlabojot situāciju Itālijas darba tirgū;

2.      prasa Komisijai izveidot instrumentus, kas nodrošinātu Itālijas un Eiropas jauniešiem nākotnes izredzes līdz šim nepieredzēta mēroga sociālās un ekonomiskās krīzes apstākļos.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika