ONTWERPRESOLUTIE
PDF 107kWORD 46k
17.11.2014
PE537.148v01-00
 
B8-0242/2014

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de toenemende jeugdwerkloosheid in Italië


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de toenemende jeugdwerkloosheid in Italië  
B8-0242/2014

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat uit voorlopige cijfers van het Italiaanse statistiekbureau Istat blijkt dat de werkloosheid onder jongeren van 15 tot 24 jaar inmiddels 44,2 % bedraagt (het hoogste niveau sinds 1977) en dat er 710 000 jongeren zonder werk zijn;

1.      verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om de werkloze jongeren in Italië te helpen en de jeugdwerkloosheid in Italië terug te dringen middels een sanering van de Italiaanse arbeidsmarkt;

2.      verzoekt de Commissie instrumenten te creëren om de jongeren in Italië en de rest van Europa tegenover deze ongekende sociaal-economische crisis een toekomst te bieden.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid