FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 106kWORD 47k
17.11.2014
PE537.148v01-00
 
B8-0242/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den ökade ungdomsarbetslösheten i Italien


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om den ökade ungdomsarbetslösheten i Italien  
B8‑0242/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Enligt preliminära siffror från Istat är arbetslösheten i Italien bland ungdomar mellan 15 och 24 år nu uppe i 44,2 procent (den högsta siffran sedan 1977), och 710 000 ungdomar är arbetslösa.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att hjälpa arbetslösa italienska ungdomar och minska ungdomsarbetslösheten i landet, och därigenom råda bot på situationen på den italienska arbetsmarknaden.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta instrument som syftar till att ge ungdomar i Italien och Europa en framtid, som i dag hotas av en social och ekonomisk kris utan motstycke.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy