FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 47k
17.11.2014
PE537.150v01-00
 
B8-0244/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om oprettelse af en krisefond til bevarelse af den europæiske arkitekturarv med særlig henblik på broen i Bassano del Grappa


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om oprettelse af en krisefond til bevarelse af den europæiske arkitekturarv med særlig henblik på broen i Bassano del Grappa  
B8‑0244/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Andrea Palladios bro i Bassano del Grappa, der har stor symbolsk og kunstnerisk betydning for Veneto og Italien, ligesom mange andre arkitektoniske værker i Europa har brug for en hurtig indsats for at blive reddet og restaureret;

B.     der henviser til, at Den Europiske Union for at nærme sig borgerne stiller de såkaldte strukturfonde, som er midler beregnet til gennemførelse af specifikke målsætninger på mellemlang sigt, til rådighed for regioner, kommuner og provinser, og til, at Europa også har oprettet nogle særlige kriseinstrumenter som Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og Globaliseringsfonden, som kan sættes ind med relativt kort varsel i en krisesituation i en given sektor;

C.     der henviser til, at det indviklede bureaukrati i forbindelse med adgang til strukturfondene er den største hæmsko for deres funktion;

D.     der henviser til, at artikel 3 i TEU blandt målene for Unionen anfører, at Europa skal "sikre(r), at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles";

1.      opfordrer Kommissionen til at oprette en særlig fond, der kan bidrage til bevarelsen af alle de værker, der som broen i Bassano del Grappa udgør den europæiske kulturarv og via turismen understøtter lokalsamfundenes økonomi.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik