RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 107kWORD 46k
17.11.2014
PE537.150v01-00
 
B8-0244/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa arhitektuuripärandi kaitsmiseks hädaabifondi loomise ja Bassano del Grappas asuva silla kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa arhitektuuripärandi kaitsmiseks hädaabifondi loomise ja Bassano del Grappas asuva silla kohta  
B8-0244/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et nii nagu väga paljude teiste arhitektuuriteoste puhul Euroopas, on vaja ka Veneto maakonna ja kogu Itaalia jaoks suure sümboolse ja kunstilise väärtusega Bassano del Grappas asuva Andrea Palladio projekteeritud silla säilitamiseks ja kaitsmiseks kiiresti sekkuda;

B.     arvestades, et Euroopa Liit annab kodanikeni jõudmiseks piirkondadele, maakondadele ja muudele omavalitsusüksustele kasutada struktuurifondide vahendeid, mille eesmärk on täita teatavaid erieesmärke keskpikas perspektiivis, ning et EL on andnud ka nn spetsiifiliste hädaolukordade puhul suhteliselt lühikeseks ajaks Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendeid, et lahendada mingis valdkonnas tekkinud hädaolukord;

C.     arvestades, et struktuurifondide toimimise kõige suuremaks piiranguks on nendele juurdepääsu takistav keerukas bürokraatia;

D.     arvestades, et lisaks muudele liidu eesmärkidele on Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 sätestatud, et Euroopa Liit „tagab Euroopa kultuuripärandi kaitse ja arendamise”;

1.      palub komisjonil luua erifond, millega sekkutakse kõigi selliste objektide kaitsmisse, mis sarnaselt Bassano sillaga on osa Euroopa kultuuripärandist ja toovad turismi kaudu kasu kohalikule majandusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika